Резултати от търсене на: пречиствателни станции

Резултати от търсене на пречиствателни станции Намерено в реклами: 170

Ехнатон

Решения за пречиствателни станции

ЕХНАТОН е доказан партньор и доставчик ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Електра Помп
... вода за питейни нужди, промишленост, ОВК, производство на електроенергия, пречиствателни станции, инсталации за омекотяване и обрат-
на осмоза и ... още

ecology-and-infrastructure.bg

АКВА Автоматика
... ПСОВ и ПСПВ Отраслова специализация: ?Пречистване на води – пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води ?хранително-вкусова промишленост ?Екология ... още

ecology-and-infrastructure.bg

КВТ Констракшън
... бяха минали. Успяхме да участваме в няколко проекта за пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) и за управление на ... използват широко в ПСОВ и прилежащите към тях помпени станции. Дренажните и напоителни канали също предизвикват вниманието ни, ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Адара Инженеринг

"Дозиращи помпи за пречиствателни станции Адара София, ж.к. Младост 1 бул. Андрей Сахаров, ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Престан Комерс

"ПРОИЗВОДСТВО НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ И ПОМПЕНИ СИСТЕМИ www.prestan.bg"

още

ecology-and-infrastructure.bg

В и В-Изоматик
... гъвкави решения за автоматизация Интегрирано измерване и контрол за пречиствателни станции, посредством изграждане на високотехнологични системи за автоматизация на процеси ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Водконсулт
... в областта на: ВиК инсталации Пожарогасителни инсталации Помпени станции Отводнителни системи Специализирани пречиствателни съоръжения Проучване, проектиране, заверка, надзор по време ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Темпа Систем БГ
"Промишлени пречиствателни станции и биогаз инсталации Създаваме хармония между природата и енергията ... пълен комплект услуги по модернизация и реконструкция на съществуващи пречиствателни съоръжения или строителство на нови комплекси за пречистване на ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Ехнатон
"Надеждност и сигурност на процесите в пречиствателни станции Решения за захранване • резервираност на захранването • дизел генератори • UPS ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Це Це Ес България
... двигатели, биометан съоръжения за сметищен газ, общински или промишлени пречиствателни станции, каменовъглен газ. Едновременни измервания на: СH4, CO2, O2, H2S ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Темпа Систем
"Промишлени пречиствателни станции и биогаз инсталации Създаваме хармония между природата и енергията ... пълен комплект услуги по модернизация и реконструкция на съществуващи пречиствателни съоръжения или строителство на нови комплекси за пречистване на ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Електра Помп
... вода за питейни нужди, промишленост, ОВК, производство на електроенергия, пречиствателни станции, инсталации за омекотяване и обрат- на осмоза и много ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Ехнатон
... екологични - от най-малката помпена станция до огромни градски пречиствателни станции. * Непрекъснатост на работния процес * Минимализиране на разходите за експлоатация ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Евротех
... години опит в различни индустрии, включително малки и големи пречиствателни станции в целия свят. Към момента ANDRITZ Separation предлага пълна ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Астел
... за поточен контрол на качеството на водата. Подходящ за пречиствателни станции. Детекция на: амоний, свободен и общ хлор, феноли фосфати ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Еко Макс Био
"Itn-nanovation-ag германия Пречиствателни станции за питейна и отпадъчна вода от ново поколение, повторно ... още

ecology-and-infrastructure.bg

PSB Velka Bites
... и сгъстяване на утайки – комунални пречиствателни станции • Обезводняване на отпадъчни материали от спиртовари ... Словакия: АВТОЗАВОД КИА Жилина; пречиствателни станции Банска Щиавница и Хнущя • Полша: пречиствателни станции: Ланапов, Лгота Виелка, ... още

ecology-and-infrastructure.bg

САД С.А. - клон България
... съоръжения (резервоари за дъждовни води, подемни станции, пречиствателни станции); разделяне на мрежи за отпадъчни води и ... т.н. • Проектиране и строителство на пречиствателни станции за отпадъчни води предоставяйки екологично съобразени решения за ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Прайм Инженеринг
... за проекти за опазване на околната среда, като пречиствателни станции за отпадна и питейна вода и депа за обработка ... , инсталира и поддържа оборудване за екологични проекти като пречиствателни станции за отпадъчни води, питейна вода и санитарни депа ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Грундфос България
... от 2000 - 35 000 дифузери в промишлени и общински пречиствателни станции по целия свят. Типични области на приложение: • Процесни резервоари ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Евротех
... в различни индустрии и в различни малки и големи пречиствателни станции в целия свят са основата Андритц Сепарейшън да бъде ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Еко Макс Био
"Itn-nanovation-ag германия Пречиствателни станции за питейна и отпадъчна вода от ново поколение, повторно ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Ехнатон Ко.
... екологични - от най-малката помпена станция до огромни градски пречиствателни станции. * Непрекъснатост на работния процес * Минимализиране на разходите за експлоатация ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Палмо
... групи; > КИП и А, PLCC и SCADA системи за пречиствателни станции за питейни и отпадни води; > дистанционно и необслужваемо централизирано ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Делфин Проект Екотехника
... системи и съоръжения; канализационни системи и съоръжения; пречиствателни станции за питейни води; пречиствателни станции за битови и промишлени отпадъчни води; мениджмънт на ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Еко Макс Био
"Itn-nanovation-ag германия Пречиствателни станции за питейна и отпадъчна вода от ново поколение, повторно ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Ехнатон
... екологични - от най-малката помпена станция до огромни градски пречиствателни станции. * Непрекъснатост на работния процес * Минимализиране на разходите за експлоатация ... още

ecology-and-infrastructure.bg

САД С.А.-клон България КЧТ
... съоръжения (резервоари за дъждовни води, подемни станции, пречиствателни станции); разделяне на мрежи за отпадъчни води и ... т.н. • Проектиране и строителство на пречиствателни станции за отпадъчни води предоставяйки екологично съобразени решения за ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Прайм Инженеринг
... за проекти за опазване на околната среда, като пречиствателни станции за отпадна и питейна вода и депа за обработка ... , инсталира и поддържа оборудване за екологични проекти като пречиствателни станции за отпадъчни води, питейна вода и санитарни депа ... още

ecology-and-infrastructure.bg

СИАД България
... технологии, СИАД разработва обновяване и модернизация на пречиствателни станции за отпадъчни води посредством MBBR (Биологичен реактор ... много години озонът е ключов агент при големите пречиствателни станции от цял свят. Всички приложения на озона ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Еко Макс Био
"Itn-nanovation-ag германия Пречиствателни станции за питейна и отпадъчна вода от ново поколение, повторно ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Феникс Инверс
... години. В неговия предмет на дейност влиза производство на пречиствателни станции за отпадни битови и дъждовни води, които намират приложение ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Еконсулт
... ръчни и автоматични; • Токоизправители, филтър помпи; • Пречиствателни станции; • Скрубери; • Автоматизация на производствени процеси; • ... Галванични вани и вани за пречиствателни станции; • Търговия с химически продукти. Севлиево ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Евротех
... -добрата инвестиция

Оборудване за пречиствателни станции

Декантери

... Дозаторни системи за реагенти
и флокуланти

Станции за приготвяне и дозиране
на полимер

още

engineering-review.bg

Евротех
...

Оборудване за пречиствателни станции

Дозаторни мембранни помпи за реагенти и ... химикали

Пневматични двойномембранни помпи

Станции за приготвяне и дозиране на полимер

Шнекови ... още

engineering-review.bg

ЕнвироХеми България
... >
ENVIROCHEMIE

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА
ИНДУСТРИАЛНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
още

engineering-review.bg

Виа Експо
... , мостове и др.), строителство (метални конструкции, летища, спортни съоръжения, пречиствателни станции), химическа промишленост, транспортни средства, металообработване и машиностроене.

още

energy-review.bg

Ехнатон

Решения за пречиствателни станции

ЕХНАТОН е доказан партньор и доставчик ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Ер Ес Те
... с широко приложение:

пречиствателни станции
• печатарска и хартиена промишленост
&bull ... p>

Широко използвани в пречиствателните
станции за аериране на отпадни води
висококачествен гаранционен ... още

engineering-review.bg

Електра Помп
... вода за питейни нужди, промишленост, ОВК, производство на електроенергия, пречиствателни станции, инсталации за омекотяване и обрат-
на осмоза и ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Ер Ес Те
... Вакуум помпи и компресори с широко приложение:
пречиствателни станции
• печатарска и хартиена промишленост
• ... Pedro Gil
Широко използвани в пречиствателните
станции за аериране на отпадни води

 още

engineering-review.bg

Адара Инженеринг

 

Надеждните помпи за пречиствателни станции в индустрията

 

Адараоще

engineering-review.bg

АКВА Автоматика
... ПСОВ и ПСПВ Отраслова специализация: ?Пречистване на води – пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води ?хранително-вкусова промишленост ?Екология ... още

ecology-and-infrastructure.bg

КВТ Констракшън
... бяха минали. Успяхме да участваме в няколко проекта за пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) и за управление на ... използват широко в ПСОВ и прилежащите към тях помпени станции. Дренажните и напоителни канали също предизвикват вниманието ни, ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Адара Инженеринг

"Дозиращи помпи за пречиствателни станции Адара София, ж.к. Младост 1 бул. Андрей Сахаров, ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Старт Инженеринг
... за системи за подаване на въздух в биобасейни в пречиствателни станции за отпадъчни води. Благодарение на иновационната технология за високоефективен ... още

energy-review.bg

Престан Комерс

"ПРОИЗВОДСТВО НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ И ПОМПЕНИ СИСТЕМИ www.prestan.bg"

още

ecology-and-infrastructure.bg

В и В-Изоматик
... гъвкави решения за автоматизация Интегрирано измерване и контрол за пречиствателни станции, посредством изграждане на високотехнологични системи за автоматизация на процеси ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Водконсулт
... в областта на: ВиК инсталации Пожарогасителни инсталации Помпени станции Отводнителни системи Специализирани пречиствателни съоръжения Проучване, проектиране, заверка, надзор по време ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Пи Трейд
... за пречистване на битови отпадни води

Пречиствателни станции One2Clean

Подходящи за обекти с натоварване ... с непостоянно натоварване (тип вила)

“ARGO” пречиствателни станции са предназначени за пречистване на битови отпадъчни води от ... още

tech-dom.com

Пи Трейд

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ • РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА

КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИ • СИСТЕМИ ЗА ДЪЖДОВНА ... още

tech-dom.com

Райкомерс Конструкшън
... своята дейност в сферата на строителство с изграждане на пречиствателни станции и депа за отпадъци. Разполага с иновативни и високопроизводителни ... още

engineering-review.bg

Темпа Систем БГ
"Промишлени пречиствателни станции и биогаз инсталации Създаваме хармония между природата и енергията ... пълен комплект услуги по модернизация и реконструкция на съществуващи пречиствателни съоръжения или строителство на нови комплекси за пречистване на ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Ехнатон
"Надеждност и сигурност на процесите в пречиствателни станции Решения за захранване • резервираност на захранването • дизел генератори • UPS ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Це Це Ес България
... двигатели, биометан съоръжения за сметищен газ, общински или промишлени пречиствателни станции, каменовъглен газ. Едновременни измервания на: СH4, CO2, O2, H2S ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Пи Трейд
... др.

Биологични пречиствателни

станции за отпадъчни води

Биологичните пречиствателни станции действат на принципа на ... и с много по-малко утайки спрямо стандартните пречиствателни станции.

One2Clean работи с усъвършенствана и ... още

tech-dom.com

СИАД България
... под налягане. Пълненето се осъществява в пълначни станции чрез изпомпване на газа от резервоарите и ... биологично пречистване на отпадни води (напр. локални пречиствателни станции на индустриални предприятия), подобряване на горивни процеси, ... още

engineering-review.bg

Макир-П
... > производствени сгради• Улично осветление, помпени и

пречиствателни станции• Трафопостове, възлови станции,

разпределителни уредби до 35 kV• Възобновяеми ... още

energy-review.bg

МАКИР-П ООД
... > производствени сгради• Улично осветление, помпени и

пречиствателни станции• Трафопостове, възлови станции,

разпределителни уредби до 35 kV• Възобновяеми ... още

energy-review.bg

Темпа Систем
"Промишлени пречиствателни станции и биогаз инсталации Създаваме хармония между природата и енергията ... пълен комплект услуги по модернизация и реконструкция на съществуващи пречиствателни съоръжения или строителство на нови комплекси за пречистване на ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Пи Трейд
... др.

Биологични пречиствателни

станции за отпадъчни води

Биологичните пречиствателни станции действат на принципа на ... и с много по-малко утайки спрямо стандартните пречиствателни станции.

One2Clean работи с усъвършенствана и ... още

tech-dom.com

Техно-Пласт
... “RESINEX” и др.

произвежда:

• Локални пречиствателни съоръжения

• Контейнери за съхранение на хранителни продукти ... p>• Контейнери за съхранение на нафта

• Модулни пречиствателни станции за отпадъчни води

1225 софия, пк 29 ... още

tech-dom.com

Евротех

ЕВРОТЕХ ЕООД

Оборудване за пречиствателни станции

Съоръжения за обезводняване-АNDRITZ Separation

... още

tech-dom.com

МАКИР-П
... > производствени сгради• Улично осветление, помпени и

пречиствателни станции• Трафопостове, възлови станции,

разпределителни уредби до 35 kV• Възобновяеми ... още

energy-review.bg

ДЕЛФИН ПРОЕКТ ЕКОТЕХНИКА
... на проект „Практическо доказване на метод за оптимизация на пречиствателни станции за битови отпадъчни води (ПСОВ) и повишаване на енергийната ... още

energy-review.bg

МАКИР-П
... > производствени сгради• Улично осветление, помпени и

пречиствателни станции• Трафопостове, възлови станции,

разпределителни уредби до 35 kV• Възобновяеми ... още

energy-review.bg

МАКИР-П
... > производствени сгради• Улично осветление, помпени и

пречиствателни станции• Трафопостове, възлови станции,

разпределителни уредби до 35 kV• Възобновяеми ... още

energy-review.bg

Техно-Пласт
... p>ТЕХНО-ПЛАСТ проектира и изгражда два основни вида пречиствателни станции - локални и модулни, като модулните биват тип ... 12-20 и тип БИОФИЛТЪР 12-30. Локалните пречиствателни станции за отпадъчни води осигуряват висока ефективност на пречистването ... още

tech-dom.com

Техно-Пласт
... “RESINEX” и др.

произвежда:

• Локални пречиствателни съоръжения

• Контейнери за съхранение на хранителни продукти ... p>• Контейнери за съхранение на нафта

• Модулни пречиствателни станции за отпадъчни води

1225 софия, пк 29 ... още

tech-dom.com

МАКИР-П
... > производствени сгради• Улично осветление, помпени и

пречиствателни станции• Трафопостове, възлови станции,

разпределителни уредби до 35 kV• Възобновяеми ... още

energy-review.bg

Пи Трейд
... мирис и с много по-малко утайки спрямо стандартните пречиствателни станции. Освен множеството икономически и екологични ползи, сред ... модулен принцип с минимална инвестиция.

Пречиствателните станции One2Clean са здрави, компактни и с малко тегло ... още

tech-dom.com

МАКИР-П
... > производствени сгради• Улично осветление, помпени и

пречиствателни станции• Трафопостове, възлови станции,

разпределителни уредби до 35 kV• Възобновяеми ... още

energy-review.bg

Електра Помп
... вода за питейни нужди, промишленост, ОВК, производство на електроенергия, пречиствателни станции, инсталации за омекотяване и обрат- на осмоза и много ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Ехнатон
... екологични - от най-малката помпена станция до огромни градски пречиствателни станции. * Непрекъснатост на работния процес * Минимализиране на разходите за експлоатация ... още

ecology-and-infrastructure.bg

МАКИР-П
... > производствени сгради• Улично осветление, помпени и

пречиствателни станции• Трафопостове, възлови станции,

разпределителни уредби до 35 kV• Възобновяеми ... още

energy-review.bg

Евротех
... години опит в различни индустрии, включително малки и големи пречиствателни станции в целия свят. Към момента ANDRITZ Separation предлага пълна ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Техно-Пласт
... “RESINEX” и др.

произвежда:

• Локални пречиствателни съоръжения

• Контейнери за съхранение на хранителни продукти ... p>• Контейнери за съхранение на нафта

• Модулни пречиствателни станции за отпадъчни води

1225 софия, пк 29 ... още

tech-dom.com

Флоу Контрол България
... на Politub, Румъния и Idrotherm2000, Италия)

Пречиствателни станции, помпи, помпени станции, шахти и резервоари

Inj. Dimitar Mladenov ... още

energy-review.bg

МАКИР-П
... > производствени сгради• Улично осветление, помпени и

пречиствателни станции• Трафопостове, възлови станции,

разпределителни уредби до 35 kV• Възобновяеми ... още

energy-review.bg

Профил
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ МАШИНИ ЗА ЗАВАРЯВАНЕ ДОЗИРАЩИ ПОМПИ ТРЪБИ И ФИТИНГИ ПОМПИ ЗА ВОДА www.profilbulgaria.com още

engineering-review.bg

Пи Трейд

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ • РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА

КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИ СИСТЕМИ ЗА ДЪЖДОВНА ... още

tech-dom.com

МАКИР
... > производствени сгради• Улично осветление, помпени и

пречиствателни станции• Трафопостове, възлови станции,

разпределителни уредби до 35 kV• Възобновяеми ... още

energy-review.bg

Техно-Пласт
... “RESINEX” и др.

произвежда:

• Локални пречиствателни съоръжения

• Контейнери за съхранение на хранителни продукти ... p>• Контейнери за съхранение на нафта

• Модулни пречиствателни станции за отпадъчни води

1225 софия, пк 29 ... още

tech-dom.com

МАКИР-П
... > производствени сгради• Улично осветление, помпени и

пречиствателни станции• Трафопостове, възлови станции,

разпределителни уредби до 35 kV• Възобновяеми ... още

energy-review.bg

Пи Трейд

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ • РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА

КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИ СИСТЕМИ ЗА ДЪЖДОВНА ... още

tech-dom.com

Пи Трейд

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ • РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА

КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИ СИСТЕМИ ЗА ДЪЖДОВНА ... още

tech-dom.com

Астел
... за поточен контрол на качеството на водата. Подходящ за пречиствателни станции. Детекция на: амоний, свободен и общ хлор, феноли фосфати ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Еко Макс Био
"Itn-nanovation-ag германия Пречиствателни станции за питейна и отпадъчна вода от ново поколение, повторно ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Техно-Пласт

• ЛОКАЛНИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

• КОНТЕЙНЕРИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

• КОНТЕЙНЕРИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА НАФТА

• МОДУЛНИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА

Компанията е с официален почетен статут ... още

tech-dom.com

Юроком 2000
... на водопроводи, изграждане на

канализации, колектори и пречиствателни станции. Професионалният екип от специалисти е в непрекъсната комуникация с ... още

tech-dom.com

Макир-П
... > производствени сгради• Улично осветление, помпени и

пречиствателни станции• Трафопостове, възлови станции,

разпределителни уредби до 35 kV• Възобновяеми ... още

energy-review.bg

Пи Трейд
... опазване на околната среда, като реализира проекти за пречиствателни станции и системи за дъждовни води на къщи, хотели, ...

• проектиране, доставка и монтаж на модулни пречиствателни станции за битови и индустриални води.

• събиране ... още

tech-dom.com

Техно-Пласт
... “RESINEX” и др.

произвежда:

• Локални пречиствателни съоръжения

• Контейнери за съхранение на хранителни продукти ... p>• Контейнери за съхранение на нафта

• Модулни пречиствателни станции за отпадъчни води

1225 софия, пк 29 ... още

tech-dom.com

Юроком 2000
... проекти - подмяна на водопроводи, изграждане на канализации, колектори и пречиствателни станции. Професионалният екип от специалисти е в непрекъсната комуникация с ... още

tech-dom.com

PSB Velka Bites
... и сгъстяване на утайки – комунални пречиствателни станции • Обезводняване на отпадъчни материали от спиртовари ... Словакия: АВТОЗАВОД КИА Жилина; пречиствателни станции Банска Щиавница и Хнущя • Полша: пречиствателни станции: Ланапов, Лгота Виелка, ... още

ecology-and-infrastructure.bg

САД С.А. - клон България
... съоръжения (резервоари за дъждовни води, подемни станции, пречиствателни станции); разделяне на мрежи за отпадъчни води и ... т.н. • Проектиране и строителство на пречиствателни станции за отпадъчни води предоставяйки екологично съобразени решения за ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Прайм Инженеринг
... за проекти за опазване на околната среда, като пречиствателни станции за отпадна и питейна вода и депа за обработка ... , инсталира и поддържа оборудване за екологични проекти като пречиствателни станции за отпадъчни води, питейна вода и санитарни депа ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Грундфос България
... от 2000 - 35 000 дифузери в промишлени и общински пречиствателни станции по целия свят. Типични области на приложение: • Процесни резервоари ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Евротех
... в различни индустрии и в различни малки и големи пречиствателни станции в целия свят са основата Андритц Сепарейшън да бъде ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Еко Макс Био
"Itn-nanovation-ag германия Пречиствателни станции за питейна и отпадъчна вода от ново поколение, повторно ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Ехнатон Ко.
... екологични - от най-малката помпена станция до огромни градски пречиствателни станции. * Непрекъснатост на работния процес * Минимализиране на разходите за експлоатация ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Палмо
... групи; > КИП и А, PLCC и SCADA системи за пречиствателни станции за питейни и отпадни води; > дистанционно и необслужваемо централизирано ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Пи Трейд
... опазване на околната среда, като реализира проекти за пречиствателни станции и системи за дъждовни води на къщи, хотели, ...

• проектиране, доставка и монтаж на модулни пречиствателни станции за битови и индустриални води.

• събиране ... още

tech-dom.com

Херц България
... транспортиран до обекта.

За ВиК инсталации, пречиствателни станции и канализационни шахти:

• Новият модел ... връзка с повишения интерес към изграждане на локални пречиствателни инсталации и канализационни шахти ХЕРЦ продължава да ... още

tech-dom.com

Юроком 2000
... проекти - подмяна на водопроводи, изграждане на канализации, колектори и пречиствателни станции.

Професионалният екип от специалисти е в непрекъсната ... още

tech-dom.com

Делфин Проект Екотехника
... системи и съоръжения; канализационни системи и съоръжения; пречиствателни станции за питейни води; пречиствателни станции за битови и промишлени отпадъчни води; мениджмънт на ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Еко Макс Био
"Itn-nanovation-ag германия Пречиствателни станции за питейна и отпадъчна вода от ново поколение, повторно ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Ехнатон
... екологични - от най-малката помпена станция до огромни градски пречиствателни станции. * Непрекъснатост на работния процес * Минимализиране на разходите за експлоатация ... още

ecology-and-infrastructure.bg

МАКИР-П
... > производствени сгради• Улично осветление, помпени и

пречиствателни станции• Трафопостове, възлови станции,

разпределителни уредби до 35 kV• Възобновяеми ... още

energy-review.bg

Техно-Пласт
... “RESINEX” и др.

произвежда:

• Локални пречиствателни съоръжения

• Контейнери за съхранение на хранителни продукти ... p>• Контейнери за съхранение на нафта

• Модулни пречиствателни станции за отпадъчни води

1225 софия, пк 29 ... още

tech-dom.com

Стерлинг ЗИХИ България
... ; • Над 700 бр. инсталорани миксери за утайки в 450 пречиствателни станции; • Уникален инженеринг и съоръжения за изпитване. e-mail: office ... още

engineering-review.bg

Пи Трейд

пречиствателни станции•резервоари за вода

•каломаслоуловители•системи за дъждовна ... още

tech-dom.com

САД С.А.-клон България КЧТ
... съоръжения (резервоари за дъждовни води, подемни станции, пречиствателни станции); разделяне на мрежи за отпадъчни води и ... т.н. • Проектиране и строителство на пречиствателни станции за отпадъчни води предоставяйки екологично съобразени решения за ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Прайм Инженеринг
... за проекти за опазване на околната среда, като пречиствателни станции за отпадна и питейна вода и депа за обработка ... , инсталира и поддържа оборудване за екологични проекти като пречиствателни станции за отпадъчни води, питейна вода и санитарни депа ... още

ecology-and-infrastructure.bg

СИАД България
... технологии, СИАД разработва обновяване и модернизация на пречиствателни станции за отпадъчни води посредством MBBR (Биологичен реактор ... много години озонът е ключов агент при големите пречиствателни станции от цял свят. Всички приложения на озона ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Макир-П
... , обществени и производствени сгради • Улично осветление, помпени и пречиствателни станции • Трафопостове, възлови станции, разпределителни уредби до 35 kV • Възобновяеми енергийни източници ... още

energy-review.bg

Еко Макс Био
"Itn-nanovation-ag германия Пречиствателни станции за питейна и отпадъчна вода от ново поколение, повторно ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Феникс Инверс
... години. В неговия предмет на дейност влиза производство на пречиствателни станции за отпадни битови и дъждовни води, които намират приложение ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Техно-Пласт
... “RESINEX” и др.

произвежда:

• Локални пречиствателни съоръжения

• Контейнери за съхранение на хранителни продукти ... p>• Контейнери за съхранение на нафта

• Модулни пречиствателни станции за отпадъчни води

1225 софия, пк 29 ... още

tech-dom.com

Пи Трейд
... инвестицията в сравнение с изгребната яма.

Пречиствателни станции Klaro Easy се произвеждат от ГРАФ в Германия повече ... 100 реализирани проекта, по-интересни от които са пречиствателните станции на Англо-Американското Училище (ААУ) в Панчарево и ... още

tech-dom.com

Техно-Пласт
... -ПЛАСТ предлага проектиране и изграждане на локални и модулни пречиствателни станции за отпадни води. Станциите са подходящи за еднофамилни и ... още

tech-dom.com

МАКИР-П
... > производствени сгради• Улично осветление, помпени и

пречиствателни станции• Трафопостове, възлови станции,

разпределителни уредби до 35 kV• Възобновяеми ... още

energy-review.bg

МАКИР-П
... > производствени сгради• Улично осветление, помпени и

пречиствателни станции• Трафопостове, възлови станции,

разпределителни уредби до 35 kV• Възобновяеми ... още

energy-review.bg

Пи Трейд
... инвестицията в сравнение с изгребната яма.

Пречиствателни станции Klaro Easy се произвеждат от ГРАФ в Германия повече ... и е с капацитет 200 човека.

пречиствателни станции•резервоари за вода

•каломаслоуловители•системи за дъждовна ... още

tech-dom.com

Техно-Пласт
... “RESINEX” и др.

произвежда:

• Локални пречиствателни съоръжения

• Контейнери за съхранение на хранителни продукти ... p>• Контейнери за съхранение на нафта

• Модулни пречиствателни станции за отпадъчни води

1225 софия, пк 29 ... още

tech-dom.com

Атлас Копко България
... серия ZS Използува се за барбутиране на басейни на пречиствателни станции за отпадни води, пневмотранспорт, различни процеси например флотация и ... още

engineering-review.bg

Техно-Пласт
... -ПЛАСТ предлага проектиране и изграждане на локални и модулни пречиствателни станции за отпадни води. Станциите са подходящи за еднофамилни и ... още

tech-dom.com

Ваго Контакттехник
... >

• Фотосоларни паркове;

• Помпени станции за

газоразпределение;

Пречиствателни станции за

питейни и отпадни ... още

energy-review.bg

МАКИР-П
... -

МВЕЦ, ФЕЦ, ВяЕЦ

• Трафопостове, възлови станции,

разпределителни уредби до 35 kV

• Улично осветление, помпени и

пречиствателни станции

• Резервни източници на електро-

захранване ... още

energy-review.bg

Атлас Копко България
... серия ZS Използува се за барбутиране на басейни на пречиствателни станции за отпадни води, пневмотранспорт, различни процеси например флотация и ... още

engineering-review.bg

МАКИР-П
... -

МВЕЦ, ФЕЦ, ВяЕЦ

• Трафопостове, възлови станции,

разпределителни уредби до 35 kV

• Улично осветление, помпени и

пречиствателни станции

• Резервни източници на електро-

захранване ... още

energy-review.bg

Еконсулт
... ръчни и автоматични; • Токоизправители, филтър помпи; • Пречиствателни станции; • Скрубери; • Автоматизация на производствени процеси; • ... Галванични вани и вани за пречиствателни станции; • Търговия с химически продукти. Севлиево ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Глобал Тест
... идеалният нивомер за следене нивото във водни централи, помпени станции, пречиствателни станции и открити водни канали и реки. Също така може ... още

engineering-review.bg

Еконсулт
... ръчни и автоматични; • Токоизправители, филтър помпи; • Пречиствателни станции; • Скрубери; • Автоматизация на производствени процеси; • ... Галванични вани и вани за пречиствателни станции; • Търговия с химически продукти. E ... още

engineering-review.bg

Сименс, сектор Индустрия
... в открити канали, с приложение в пречиствателни станции за питейни/отпадни води и помпени станции, управление на наличности, промиш- лени съоръжения ... още

engineering-review.bg

Адара Инженеринг
Нови помпи за аериране на пречиствателни станции София, ж.к. Младост 1 бул. Андрей Сахаров, бл. ... още

engineering-review.bg

ВЕТРОРЕЗИНА БАЛКАН
... на газове и пари

Пречиствателни станции

•Охладителни системи

•Обезсолителни станции

•Реагентни стопанства

още

energy-review.bg

МАКИР-П
... -

МВЕЦ, ФЕЦ, ВяЕЦ

• Трафопостове, възлови станции,

разпределителни уредби до 35 kV

• Улично осветление, помпени и

пречиствателни станции

• Резервни източници на електро-

захранване ... още

energy-review.bg

Би Ем Джи
... , анализ и проверка за несъответствия при проекти за пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води. Всеки един пакет се ... за проeктиране на сложни инсталации и тръбни разводки, пречиствателни станции за питейни и отпадни води - Plant Design Suite ... още

engineering-review.bg

Блек Форест Пюър Уотър
... Планираме, проектираме, изграждаме, инсталираме и поддържаме пречиствателни станции за: едно- и многофамилни къщи, хотели ... мазниноуловители, ин- дустриални филтри, биопрепарати за пречиствателни станции и изгребни ями 2343 Рударци, ул. „ ... още

engineering-review.bg

Фесто
... пречистване на питейни води и повече от 200 пречиствателни станции за отпадъчни води всеки ден. Продукти и услуги: ... консумация на сгъстен въздух; • Ръководство за планиране на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води. Близо до вас и ... още

engineering-review.bg

Уотър инженеринг
... проучвания, работни проекти; Водоснабдителни и канализационни системи; Пречиствателни станции за отпадъчни води; Пречиствателни станции за природни води; Консултантски услуги, техническа помощ, предоставяне ... още

engineering-review.bg

Алмекс БГ
... на оборудване за новостроящи се и реконструиращи се пречиствателни станции. Компанията работи успешно и по обекти, свързани ... разход на енергия. Предлагат се и модулни помпени станции от полипропилен или стъклопласт, оборудвани напълно с помпи, ... още

engineering-review.bg

АКВАИНС
... услуги: • Проектиране на селищни и промишлени ВиК мрежи и пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води; • Изготвяне на финансово-икономически ... още

engineering-review.bg

Бора
ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ София 1618, ул. "Любляна" 46 тел: (02) 8180 336, факс: (02) 8180 335 e-mail: bora@cores.bg, www.bora.bg още

engineering-review.bg

Стерлинг ЗИХИ България
... ; • Над 700 бр. инсталорани миксери за утайки в 450 пречиствателни станции; • Уникален инженеринг и съоръжения за изпитване. e-mail: office ... още

engineering-review.bg

Сименс, сектор Индустрия
... . От 1980 BiostyrTM технологията се използват в пречиствателни инсталации и е доказала своята ефективност. Нормално ... и автоматизация Автоматизаци: • 7 Simatic WinCC операторски станции • Редундантна Ethernet мрежа със Scalance индустриални суичове ... още

engineering-review.bg

МАКИР-П
... -

МВЕЦ, ФЕЦ, ВяЕЦ

• Трафопостове, възлови станции,

разпределителни уредби до 35 kV

• Улично осветление, помпени и

пречиствателни станции

• Резервни източници на електро-

захранване ... още

energy-review.bg

ВЕТРОРЕЗИНА БАЛКАН
... на газове и пари

Пречиствателни станции

•Охладителни системи

•Обезсолителни станции

•Реагентни стопанства

още

energy-review.bg

Елтрак България
... газ горива - биогаз, минен и коксов газ, газ от пречиствателни станции за отпадни води, сметищен газ и др.

още

energy-review.bg

Strabag Environmental Technology
... качеството на природен или горивен газ, фотоволтаици);

·Пречиствателни станции на питейни и отпадъчни води, водоснабдителни и канализационни мрежи ... още

energy-review.bg

ВЕТРОРЕЗИНА БАЛКАН
... на газове и пари

Пречиствателни станции

•Охладителни системи

•Обезсолителни станции

•Реагентни стопанства

още

energy-review.bg

МАКИР-П
... -

МВЕЦ, ФЕЦ, ВяЕЦ

• Трафопостове, възлови станции,

разпределителни уредби до 35 kV

• Улично осветление, помпени и

пречиствателни станции

• Резервни източници на електро-

захранване ... още

energy-review.bg

Профил
Пречиствателни станции от 4 до 30.000 е.ж.(еквивалент жители) ... още

engineering-review.bg

Евротех
... :office@evrotech.com, www.evrotech.com ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ПРЕДЛАГАМЕ: Потопяеми помпи: • сондажни; • дренажни; • пропелерни. Бустер помпи и ... още

engineering-review.bg

НОРТРАК
... минната индустрия •Канализационни помпи за отпадни води •Аератори за пречиствателни станции •Бензинови и Дизелови траш помпи 1756 София, бул. Андрей ... още

engineering-review.bg

Хенлих
ПРЕЦИЗНИ ПОМПИ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИдозиращи комплекти, произвеждащи и смесителни станции за коагуланти, флокуланти, детергенти ексцентър-шнекови помпи за утайки ... още

engineering-review.bg

ВЕТРОРЕЗИНА БАЛКАН
... на газове и пари

Пречиствателни станции

•Охладителни системи

•Обезсолителни станции

•Реагентни стопанства

още

energy-review.bg

МАКИР-П
... -

МВЕЦ, ФЕЦ, ВяЕЦ

• Трафопостове, възлови станции,

разпределителни уредби до 35 kV

• Улично осветление, помпени и

пречиствателни станции

• Резервни източници на електро-

захранване ... още

energy-review.bg

Прайм Инженеринг
... UV дезинфекция на вода както и оборудване за пречиствателни станции за отпадни води. ПРАЙМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД представлява ... инсталира и поддържа оборудване за екологични проекти като пречиствателни станции за отпадъчни води, питейна вода и санитарни депа ... още

engineering-review.bg

Евротех
... -mail:office@evrotech.com, www.evrotech.comПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ПРЕДЛАГАМЕ:Системи за дезинфекция на води с: • хлор-газ ... още

engineering-review.bg

НОРТРАК
... минната индустрия •Канализационни помпи за отпадни води •Аератори за пречиствателни станции •Бензинови и Дизелови траш помпи 1756 София, бул. Андрей ... още

engineering-review.bg

НОРТРАК
... иминната индустрия •Канализационни помпи за отпадни води •Аератори за пречиствателни станции •Бензинови и Дизелови траш помпи още

engineering-review.bg

ВЕТРОРЕЗИНА БАЛКАН
... на газове и пари

Пречиствателни станции

•Охладителни системи

•Обезсолителни станции

•Реагентни стопанства

още

energy-review.bg

МАКИР-П
... -

МВЕЦ, ФЕЦ, ВяЕЦ

• Трафопостове, възлови станции,

разпределителни уредби до 35 kV

• Улично осветление, помпени и

пречиствателни станции

• Резервни източници на електро-

захранване ... още

energy-review.bg

ВиВ Изоматик
... на ултравиолетови лъчи и агресивни химически вещества: PV инсталации, пречиствателни станции и др

София 1680, ул. Пирин 40 ... още

energy-review.bg

НОРТРАК
... иминната индустрия •Канализационни помпи за отпадни води •Аератори за пречиствателни станции •Бензинови и Дизелови траш помпи още

engineering-review.bg

Нортрак
... иминната индустрия •Канализационни помпи за отпадни води •Аератори за пречиствателни станции •Бензинови и Дизелови траш помпи още

engineering-review.bg

ВЕТРОРЕЗИНА БАЛКАН
... на газове и пари

Пречиствателни станции

•Охладителни системи

•Обезсолителни станции

•Реагентни стопанства

още

energy-review.bg

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top