Резултати от търсене на обезвреждане Намерено в реклами: 23

Уейст Консулт
... , съхранение, третиране и извършване на крайни операции по оползотворяване / обезвреждане на производствени и опасни отпадъци, като например: • Отпадъчни ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Уейст Консулт
... , съхранение, третиране и извършване на крайни операции по оползотворяване / обезвреждане на производствени и опасни отпадъци, като например: • Отпадъчни печатарски ... още

ecology-and-infrastructure.bg

AUWA Recycling
... баланс. Бъдещето е в отпадъците: специалисти, обединявайте се! Интелигентното обезвреждане на отпадъци се превръща във фактор от все по ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Уейст Консулт
... , съхранение, третиране и извършване на крайни операции по оползотворяване / обезвреждане на производствени и опасни отпадъци, като например: • Отпадъчни печатарски ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Екома
... Специализирана по дейности от ЗУО за събиране, транспорт, обезвреждане, оползотворяване и рециклиране на опасни и неопасни отпадъци. ... и определяне на живак във въздух и вода • ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ФЛУОРЕСЦЕНТНИ ЛАМПИ • ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА • МЕДИЦИНСКИ ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Екома
... ; алгициди - за борба с водорасли. Методи за обезвреждане Съществуват няколко метода за обезвреждане на пестициди. Химичните методи включват: изгаряне; реакционна ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Да Транс
... , които обхващат транспортиране, временно съхранение, предварително третиране и последващо обезвреждане. Традиции и качество Да Транс развива дейността си на ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Екома
... отпадъците. • Специализирана по дейности от ЗУО за събиране, транспорт, обезвреждане, оползотворяване и рециклиране на опасни и неопасни отпадъци. • Фирмата ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Уейст Консулт
... , съхранение, третиране и извършване на крайни операции по оползотворяване / обезвреждане на производствени и опасни отпадъци, като например: •Отпадъчни печатарски ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Анес 96
Оползотворяване и обезвреждане на опасни отпадъци Оползотворяване на разтворители и разредители Оползотворяване ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Анес 96
"Оползотворяване и обезвреждане на опасни отпадъци Оползотворяване на разтворители и разредители Оползотворяване ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Уейст Консулт
... , съхранение, третиране и извършване на крайни операции по оползотворяване / обезвреждане на производствени и опасни отпадъци, като например: •Отпадъчни печатарски ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Анес 96
"Оползотворяване и обезвреждане на опасни отпадъци Оползотворяване на разтворители и разредители ... на мазнино-уловители Почистване на канализации Оползотворяване и обезвреждане на опасни отпадъци Оползотворяване на разтворители и разредители ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Уейст консулт
... , съхранение, третиране и извършване на крайни операции по оползотворяване / обезвреждане на производствени и опасни отпадъци, като например: •Отпадъчни печатарски ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Анес 96
"Оползотворяване и обезвреждане на опасни отпадъци Оползотворяване на разтворители и разредители ... на мазнино-уловители Почистване на канализации Оползотворяване и обезвреждане на опасни отпадъци Оползотворяване на разтворители и разредители ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Анес 96
"Оползотворяване и обезвреждане на опасни отпадъци Оползотворяване на разтворители и ... на мазнино-уловители Почистване на канализации Оползотворяване и обезвреждане на опасни отпадъци Оползотворяване на разтворители и разредители ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Анес 96
"Оползотворяване и обезвреждане на опасни отпадъци Оползотворяване на разтворители и ... на мазнино-уловители Почистване на канализации Оползотворяване и обезвреждане на опасни отпадъци Оползотворяване на разтворители и разредители ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Виа Експо
... на компостирането и биогоривата. Решения за събиране, оползотворяване и обезвреждане на излезли от употреба автомобилни гуми ще видим от ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Анес 96
"Оползотворяване и обезвреждане на опасни отпадъци Оползотворяване на производствени отпадъци Управление на ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Биоинформ консулт
... въздух, проектиране, пуск и въвеждане в експлоатация на ПСОВ, обезвреждане на отпадъци, орнитологичен мониторинг и мониторинг на прилепите, мониторинг ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Уейст Консулт
... , съхранение, третиране и извършване на крайни операции по оползотворяване / обезвреждане на производствени и опасни отпадъци, като например: • Отпадъчни ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Уейст Консулт
... , съхранение, третиране и извършване на крайни операции по оползотворяване / обезвреждане на производствени и опасни отпадъци, като например: • Отпадъчни печатарски ... още

ecology-and-infrastructure.bg

AUWA Recycling
... баланс. Бъдещето е в отпадъците: специалисти, обединявайте се! Интелигентното обезвреждане на отпадъци се превръща във фактор от все по ... още

ecology-and-infrastructure.bg

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top