Резултати от търсене на дъждовна вода Намерено в реклами: 10

Пи Трейд

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ • РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА

КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИ • СИСТЕМИ ЗА ДЪЖДОВНА ВОДА

София, ул. Малашевска 1, тел./ факс: +359 ... още

tech-dom.com

Пи Трейд

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ • РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА

КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИ СИСТЕМИ ЗА ДЪЖДОВНА ВОДА

София, ул. Малашевска 1, тел./ факс: +359 ... още

tech-dom.com

Пи Трейд

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ • РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА

КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИ СИСТЕМИ ЗА ДЪЖДОВНА ВОДА

София, ул. Малашевска 1, тел./ факс: +359 ... още

tech-dom.com

Пи Трейд

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ • РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА

КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИ СИСТЕМИ ЗА ДЪЖДОВНА ВОДА

София, ул. Малашевска 1, тел./ факс: +359 ... още

tech-dom.com

Пи Трейд

•пречиствателни станции•резервоари за вода

•каломаслоуловители•системи за дъждовна вода

София, ул. Малашевска 1

тел ... още

tech-dom.com

Пи Трейд
... на биореактора, Аерация, Седиментация, Отвеждане на пречистената вода, Връщане на излишната утайка. Сензор следи входното натоварване ... p>

•пречиствателни станции•резервоари за вода

•каломаслоуловители•системи за дъждовна вода

София, ул. ... още

tech-dom.com

Пи Трейд
... тоалетните и за напояване на градините, затова събирането на дъждовна вода е не само разумен, но и икономическо и екологично ... p>•каломасло уловители

•системи за дъждовна вода

•филтри за дъждовна вода

•дренажни системи

•слънчево ... още

tech-dom.com

Илва
... p>

Системите не са пригодени за заустване на дъждовна вода поради малкия си събирателен резервоар. При използване на води ... цикъл живот сачмени лагери. При високи нива на отпадната вода в канализацията, връщането й обратно е предотвратено чрез ... още

tech-dom.com

Пи Трейд
... Picobell XXL системите за преработка на отпадна вода обслужват до 200 Е.Ж. За ... p>Системите за събиране и ползване на дъждовна вода

на GRAF са решението, ... може да се намали консумацията на питейна вода с минимум 50%. Благодарение на актуални ... още

tech-dom.com

Пи Трейд
... Picobell XXL системите за преработка на отпадна вода обслужват до 200 Е.Ж. За ... p>Системите за събиране и ползване на дъждовна вода

на GRAF са решението, ... може да се намали консумацията на питейна вода с минимум 50%. Благодарение на актуални ... още

tech-dom.com

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top