Резултати от търсене на: термично третиране

Интересни възможности за устойчив бизнес и възвръщаеми инвестиции на seeSUSTAINtec 2020

... процеси под формата на пара, топла и студена вода, термично масло или горещ въздух. Основна цел на Филтър е ... "екологичен отпечатък". Акцент ще бъде оборудване и инсталации за третиране и рециклиране на отпадъци, комунална техника, съдове за разделно ... ... още

https://energy-review.bg

Рециклиране на соларни панели

... процес да бъдат внедрени и допълнителни междинни процеси на третиране. От друга страна, останалите материали с ниска или ... да бъдат третирани термично, след което отделената в резултат топлина да се оползотвори в други процеси. Третиране на модули от ... ... още

https://energy-review.bg

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

... използвани за крайно обеззаразяване, включват химично, термично, радиационно и ултразвуково третиране. Охлаждащата вода, която не влиза в ... и дезинфекция и стерилизация. След първично третиране отпадъчните води от млекопреработвателната индустрия с БПК ... ... още

https://engineering-review.bg

Оборудване за води в хранително-вкусовата промишленост

... стандартите за безопасна питейна вода. Процесите на третиране при бутилирането на вода в повечето случаи ... методи за крайна дезинфекция включват химично, термично, радиационно и ултразвуково третиране или разрушаване на клетките на микроорганизмите. ... ... още

https://engineering-review.bg

Производство на гориво от отпадъци (RDF)

... отпадъци. Основната функция на подсистемата за предварително третиране е приемането на твърдите отпадъци директно от сметосъбиращото ... като суровина и за други видове инсталации за термично оползотворяване, например пиролизни реактори или съоръжения с ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Управление на зелени и хранителни отпадъци

... отпадъците. Процесът започва с приемане на предвидените за третиране биоотпадъци, претеглянето им и записването на характеристиките и ... на отпадъците в реактора може да се приложи и термично разлагане. То подобрява разградимостта на субстрата, което ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Съоръжения за изгаряне на отпадъци

... Изгарянето на отпадъци с хетерогенен характер изисква предварително третиране на потока, за да се гарантира, че отговаря ... газове. Относително високите разходи за процесите на предварително третиране на някои отпадъци са ограничаващ фактор за широкото ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

... флокулация, химическа коагулация), вторични (аеробно и анаеробно третиране, аерирани лагуни, процес на активната утайка, биофилтриране ... процеси, йонен обмен, фотокаталитично разграждане, термично изпаряване). Изборът на комбинация от методи зависи ... ... още

https://engineering-review.bg

Управление на течни радиоактивни отпадъци

... подобряване на процесите и технологиите на тяхното третиране. Обработката на течните радиоактивни отпадъци често включва ... тритий Комбинираният метод за третиране на органични разтвори, съдържащи тритий, се състои от термично окисление, последвано от ... ... още

https://energy-review.bg

Община Търговище с проекти за третиране на строителни, едрогабаритни и опасни отпадъци

... за строеж за изграждане на още две площадки за третиране и оползотворяване на строителни отпадъци и площадка за събиране ... отпадъци на Париж -15-и район и Центърът за термично оползотворяване "Исеан" се намират в самия град. Разположени са ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Резултати от търсене на: термично третиране

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top