Управление на отпадъци от рафинерии

... на възможност за по-безопасното им рециклиране или обезвреждане и евентуално понижаване на разходите за осъществяването на ... на металите или на други процеси за крайно обезвреждане. Благодарение на методите за възстановяване на метали отработените ... ... още

https://energy-review.bg

Молекулна модификация може да подобри преработката на ОЯГ

... огромни количества топлина, поради което преди преработка или обезвреждане се налага съхранението му в охладителни басейни. ... безопасното управление на процесите пo дългосрочно съхранение и обезвреждане на ядреното гориво изключително трудно. Ако тези ... ... още

https://energy-review.bg

Технологии за десулфуризация на отпадъчни газове

... вода и електроенергия, дейностите по поддръжка и разходите за обезвреждане на остатъците, в случай че не се използват повторно ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Временно съхранение на ОЯГ

... изискванията за транспорт и приемането за преработка или обезвреждане. Липсата на достъп за регулярна инспекция на отработеното ... отработеното гориво да се опакова за транспорт и обезвреждане, позволява проектирането на хранилището да се осъществи, ... ... още

https://energy-review.bg

Пречистване на отпадъчни води от фармацевтичната индустрия

... недостатък на метода може да бъде посочена необходимостта от обезвреждане и регенериране на активния въглен. Според проучване и прахообразният ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Подземни системи за събиране на отпадъци

... опасни отпадъци. Прилагането на подход за подземно обезвреждане на опасните отпадъци на мястото на генерирането им ... с неблагоприятни геотехнически или хидрогеоложки условия. Подземното обезвреждане на опасни отпадъци на мястото на генерирането им ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

... е свързано и с генерирането на специфични отпадъци, чието обезвреждане често е скъпо. Съществуват редица опции за пестене на ... ... още

https://engineering-review.bg

Новости при технологичните течности в металообработката

... съоръженията, елиминирайки генерирането на маслена мъгла или отпадъци за обезвреждане. За да функционират добре в различни приложения, течностите за ... ... още

https://engineering-review.bg

Приложение на роботи в ядрени централи

... радиоактивното излъчване, обеззаразяване на съоръженията, разглобяване на детайли, манипулиране, обезвреждане и съхранение на отпадъци. Извеждането от експлоатация на ядрени ... ... още

https://energy-review.bg

Комплектни разпределителни устройства за средно напрежение

... среда срещу последствията от течове или по време на обезвреждане. Компактният размер на съвременните вакуумни прекъсвачи означава, ... за безопасност и застраховане. Размерът на разходите за обезвреждане на GIS оборудването в края на експлоатационния му ... ... още

https://engineering-review.bg

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top