ЕЕ & ВЕИ 2019 - микс от рентабилни екорешения за бизнеса, общините и домакинствата

... Балканика Енерджи - фирма с богата продуктова гама: инсталации за компостиране, малки и микробиогаз инсталации, фотололтаични, термални и термодинамични инсталации ... ... още

https://energy-review.bg

община Пловдив, инж. Иван Тотев: Разполагаме с богат опит в устойчивото управление на отпадъци

... намаляване образуването на отпадъци чрез предотвратяване – домашно компостиране, са предоставени около 170 броя компостери на желаещите ... Пловдив работи по изграждането на площадка за компостиране на растителните отпадъци от дейността по поддържане на ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП

... ефективно за хранителни отпадъци с високо влагосъдържание. Компостиране Компостирането е аеробен процес, при който органичните ... пресяването се връща отново в системата за компостиране. Ферментация При ферментационния процес съдържащите захар отпадъци ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Управление на отпадъци от целулозно-хартиената промишленост

... като пиролиза, газификация, разпръскване върху земеделска земя, компостиране и повторна употреба като строителни материали, за които ... -устойчив на напукване при сушене и изпичане. Компостиране Този процес включва престояването на отпадъците и утайките ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Производство на гориво от отпадъци (RDF)

... органичните фракции се пресяват за последваща стабилизация чрез компостиране със или без фаза на разграждане. Остатъчната ... металните компоненти) се изсушават и стабилизират чрез компостиране. Получената маса се отличава с висока калорична стойност ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Община Златоград, Мирослав Янчев: Осигуряването на икономически и екологично ефективно управление на отпадъците е наш приоритет

... - пластмаса, хартия и стъкло; строителни отпадъци; и предвидени за компостиране биоразградими отпадъци от почистване на дворове и градини. Впоследствие ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Управление на зелени и хранителни отпадъци

... на процеса на закрито. Откритите системи за уиндроу компостиране представляват нискотехнологично решение, изискващо минимални инвестиции по ... 90 до 120 дни. Процесни параметри при компостиране Процесът на компостиране в по-малка или голяма степен се ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Устойчива енергия - кои са новите възможности за бизнес и ресурсна ефективност?

... енергия); Балканика Енерджи (устойчиви системи за оползотворяване на отпадъците - компостиране, енергия от отпадъци, малки и микро биогаз инсталации) и ... ... още

https://energy-review.bg

Отпадъците – как да ги управляваме ефективно и да ги превръщаме в нови ресурси?

... представят: Оползотворяване на биоотпадъци: мобилни и стационарни машини за компостиране; оборудване за производство на пелети; биогаз инсталации; енергия от ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Община Търговище с проекти за третиране на строителни, едрогабаритни и опасни отпадъци

... През 2017 г. е въведена в експлоатация площадка за компостиране по открит способ, на която постъпват растителни отпадъци от ... 000 жители. Общината участва с проекта за площадката за компостиране на растителни отпадъци, с чието въвеждане в експлоатация ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top