Рециклиране на соларни панели

... лентов филтър; екстракция на филтрационните течности, съдържащи метали, посредством йонообмен или утаяване, допълнително пречистване на получените кадмий и телур ... ... още

https://energy-review.bg

Йонообменно пречистване на води

... киселини и прилагани за частична деминерализация. Цикълът на йонообмен включва самия процес, промивка и отстраняване на натрупалите ... повторно в скрубери за отпадъчни газове. Процесът на йонообмен е свързан с използването на смоли, регенериращи разтвори ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП

... възстановени чрез хидролиза, дестилация, различни форми на екстракция, адсорбция, йонообмен, изпарение, кристализация, изсушаване и ензимно третиране. През последните няколко ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Индустриални водни филтри

... . Тези съоръжения се използват и за предварително третиране преди йонообмен и мембранни системи за обратна осмоза и др. Характеризират ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Коагулация и флокулация на отпадъчни води

... отпадъчни води. Те включват коагулация и флокулация, флотация, сорбция, йонообмен, екстракция, изпарение, кристализация, електролиза, мембранни процеси (електродиализа, обратна осмоза ... ... още

https://engineering-review.bg

Гравитачна филтрация на отпадъчни води

... като процес с активна утайка, химична коагулация, окисление, редукция, йонообмен и др. Структурата на филтрите, използвани за пречистване на ... ... още

https://engineering-review.bg

Управление на течни радиоактивни отпадъци

... няколко последователни стъпки като филтрация, утаяване, сорбция, йонообмен, евапорация и/или мембранна сепарация, което позволява изпълнението ... или кухи влакна. Те могат да функционират чрез йонообмен, екстракция или чрез отделяне на йони или молекули ... ... още

https://energy-review.bg

Пречистване на отпадъчни води от стъкларската и керамична промишленост

... , адсорбция с активен въглен, химическо утаяване, коагулация и флокулация, йонообмен и обратна осмоза. Резервоарите за хомогенизация се използват за ... ... още

https://engineering-review.bg

Пречистване на отпадъчни води от химическата, фармацевтичната и козметичната промишленост

... химични процеси като утаяване/филтрация, кристализация, мембранна филтрация, адсорбция, йонообмен, екстракция, дестилация/ректификация, изпарение. След подходящо пречистване потокът отпадъчни ... ... още

https://engineering-review.bg

Системи за пречистване на питейни води в сгради

... с филтри с активен въглен; обратна осмоза; дестилация; йонообмен (с използване на омекотители). Дезинфекция При дезинфекцията се ... при вземане на решение за закупуване на дестилатор. Йонообмен (омекотители за вода) Често срещан проблем при ... ... още

https://tech-dom.com

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top