Резултати от търсене на: газова хроматография

Мониторинг на почви

... екстракцията се прилагат аналитични методи като газова хроматография, масспектрометрия, атомно-абсорбционна спектроскопия, флуоресцентна ... използва за летливи съединения, високоефективната течна хроматография – за нелетливи, а флуоресцентната детекция ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Мониторинг на води в пречиствателни станции

... пречиствателни станции се прилагат два метода – екстракция, съчетана с газова хроматография, или екстракция в комбинация с колориметрия. Първият метод е ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Продукти и специализирани услуги за газова хроматография

... Technologies въвежда редица иновативни решения при системите за газова хроматография Специализирани услуги в бранша Браншът, в който ... намира приложение газовата хроматография, използва професионални услуги, които са от важно ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Т.Е.А.М.: Agilent Technologies въвежда редица иновативни решения при системите за газова хроматография

... Agilent Technologies въвеждат редица иновативни решения при системите за газова хроматография и масселективна детекция. За да се избегнат замърсяванията, системите ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Новости в газовата хроматография

... през колоната. Газова хроматография чрез пиролиза Принципът на този вид газова хроматография е следният: устройството ... широко приложение на пиролизната газова хроматография при идентифициране на полимери. Газова хроматография при ниско налягане ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Кем Аналитикал Сървисис: Shimadzu е водещ доставчик на газхроматографски системи в редица области на индустрията

... . Портфолиото на Shimadzu обхваща течна и газова хроматография и масспектрометрия, атомна и молекулна спектроскопия, ... заема своето място между конвенционалните детектори за газова хроматография и масспектрометричните детектори. Анализът на амоняк, ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Т.Е.А.М.: Agilent Technologies предлага широка гама от аналитична апаратура за мляко и млечни продукти

... и след това се подлагат на анализ чрез газова хроматография с масселективен детектор (GC/MSD). Agilent Technologies ... Agilent Technologies предлага и огромен брой колони за газова хроматография. Специално разработена за FAMEs анализ колона позволява ... ... още

https://engineering-review.bg

Измервателни уреди за фармацевтичната промишленост

... съчетава успешно с редица други методи като газова хроматография, течна хроматография и др. Извършва се с помощта ... пробата предварително се пречиства на високоефективна течна хроматография (HPLC), газ-хроматография (GC) или капилярна електрофореза (СЕ ... ... още

https://engineering-review.bg

Т.Е.А.М.: Течните хроматографи на Agilent Technologies определят лесно киселините и захарите на виното

... , ние предлагаме изключително богат набор от колони за газова и течна хроматография, консумативи, както и висококомпетентна поддръжка. Най-интересното ни ... ... още

https://engineering-review.bg

Резултати от търсене на: газова хроматография

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top