Резултати от търсене на: въздействие върху околната среда

Иновации в хигиенния дизайн

... C и 40°C; наличие и въздействие на влага; конденз на изпарения от околната среда; неутрално pH; и най-вече ... , това ще създаде допълнителни торсионни и ударни натоварвания върху вала. Използването на контактни валови уплътнения може допълнително ... ... още

https://engineering-review.bg

Управление на отпадъци от рафинерии

... на отпадъците и минимизиране на въздействията върху околната среда трябва да бъдат документирани и актуализирани ... бъдат рециклирани и използвани повторно с минимално въздействие върху околната среда. В основата на управлението на отработените ... ... още

https://energy-review.bg

Енергийна ефективност в автомобилостроенето – част 1

... продажбите на превозните средства. Секторът активно оказва въздействие и се влияе от други енергийно интензивни ... на производствените разходи и редуциране на въздействията върху околната среда, особено за процеси с целогодишно високо потребление ... ... още

https://energy-review.bg

Индустриални антикорозионни покрития

... възможността на фактори от околната среда да причинят щети върху основния метал. Ако върху него се нанесе единствено ... химическо въздействие, субстратът остава незащитен. Дебелината на филма и неговата твърдост значително влияят върху дълготрайността ... ... още

https://engineering-review.bg

Осветление в минната индустрия

... – целите за производителност, безопасност и опазване на околната среда са обект на все по-засилен контрол. Въпреки ... невинаги е лесно да се обоснове. Прякото въздействие на осветлението върху ефективността и безопасността на подземната работа е ... ... още

https://engineering-review.bg

Новости при технологичните течности в металообработката

... роля обаче маслата за рязане оказват съществено въздействие върху околната среда. Съществуват множество различни компоненти и добавки за ... масло за рязане, което оказва благоприятно въздействие върху издръжливостта на машините и намалява общите разходи ... ... още

https://engineering-review.bg

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

... вода с добро качество или потенциално замърсяване на околната среда. Поддържането на оптимални температури, налягания и въздушни ... на процесите по третиране, също могат да окажат въздействие върху емисиите на лошо миришещи газове. Първата стъпка от ... ... още

https://engineering-review.bg

Интегриране на ВЕИ в зарядна инфраструктура за електромобили

... на въздуха оказва вредно въздействие върху човешкото здраве и околната среда и въпреки значителния спад ... електроразпределителната мрежа, без да оказват негативно въздействие върху функционалността на транспорта. Автомобилите, включително електрическите ... ... още

https://energy-review.bg

Изкуствен интелект в нефтената и газовата индустрия

... . Потенциалът Преди да се оцени потенциалното въздействие на изкуствения интелект върху нефтения и газовия сектор, е важно ... органи по отношение на устойчивостта и опазването на околната среда. Тези предизвикателства могат да бъдат преодолени чрез ... ... още

https://energy-review.bg

Технологични новости при разходомерите

... в химическата промишленост да окаже положително въздействие върху пазара. Една от основните причини ... високи или екстремно ниски температури, киселинна среда и др., се налагаше специфицирането на ... влиянията на околната среда, например влажност или дъжд. ... още

https://engineering-review.bg

Резултати от търсене на: въздействие върху околната среда

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top