Иновации при КРУ средно напрежение

... -PFN) се използват като добавки към CO2, N2 или O2 в приложенията за изолация и превключване. Поради своите химични ... количества към газове като CO2, N2 или O2. Друго предимство на смесването с O2 е, че намалява образуването на сажди ... ... още

https://energy-review.bg

Сензори за автомобилостроенето

... подаваното гориво. Това се постига чрез сензор за кислород (O2 sensor), поставен на мястото на излизане на изгорелите газове ... ... още

https://engineering-review.bg

Съвременни технологични тенденции при горелките

... може да се разглежда като излишък на O2, който представлява количеството кислород във входящия ... % излишък на въздух съответства на 3% O2 при горенето на природен газ. Много ... е, че на всеки 2% увеличение на O2 съответства 1% загуба на ефективност. Най- ... ... още

https://energy-review.bg

Намаляване парниковите газове от индустриални котли

... големи утечки на въздух са следните: високи нива на O2, измерени на изхода на котела; висока консумация на гориво ... ... още

https://engineering-review.bg

Защитни газове за заваряване

... газ увеличава количеството на шлаката. Аргон-кислородните смеси (Ar-O2) често пъти се заменят от такива от аргон и ... ... още

https://engineering-review.bg

Горелките Weishaupt от серия WKMONO - мощни и компактни

... въздух. Така се пести от електроенергия и намалява шума. O2 регулиране: Основна за регулирането е ламбда сондата в ... въздух. А регулирането на кислорода спестява гориво. Комбинирано CO/O2 регулиране: Гаранция за висша степен на сигурност. CO емисиите ... ... още

https://energy-review.bg

CCS: Апаратура MRU за измерване на биогаз и сметищни газове

... за дълговременни измервания • За биогаз: Едновременни измервания на: O2, CH4, CO2, Налягане на биогаз, - Здрав метален ... Реално NOx-измерване на NOx = NO + NO2, вкл. O2 съотнасяне (нормализиране) към потребителска въведена стойност; - Измерване ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Измервателни технологии в инсталации за биогаз и сметищен газ

... . За да се контролира концентрацията на CH4, CO2 и O2 в газовия поток, се използват различни анализатори. Концентрацията на ... е от критично значение за процеса. Повишеното ниво на O2 е индикатор за проблеми с процеса на анаеробно разлагане ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Сигнализатори за природен газ и пропан-бутан – част 2

... (Cl2), азотен окис (NO), серен диоксид (SO2), кислород (O2). Отличават се със следните характеристики: полезен живот (CO ... (NO2), водороден сулфид (H2S), амоняк (NH3) и кислород (O2). Те притежават автоматичен контрол и вградена термична компенсация ... ... още

https://tech-dom.com

Siemens: Емисионен мониторинг на NOx, SO2, CО и O2 в изходящи димни газове

... използва за непрекъснато измерване на NOx, SO2, CО и O2 в изходящи димни газове. Системата се основава на т ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top