CCS: Апаратура MRU за измерване на биогаз и сметищни газове

Фирма MRU GmbH е производител на апаратура за измерване на димни газове, биогаз, сметищни газове, както и на спомагателна апаратура - диференциални манометри, газдетектори и т.н. От 24 години фирма CCS България ООД е официален представител на ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Це Це Ес-България: Предлагаме широка гама броячи на частици за чисти помещения от Lighthouse

С развитието на всички сфери на индустрията през 70-те и 80-те години на миналия век и навлизането на ново направление в промишлеността – технологии в чисти производствени помещения, се установи, че най-важният параметър за определяне чистотата на ... ... още

https://engineering-review.bg

CCS България: Решенията ни за емисионен мониторинг на димните газове отговарят на най-съвременните изисквания в областта

Фирма ЦЕ ЦЕ ЕС - България е изградила над 15 системи за мониторинг на изходящите газове от неподвижни източници на замърсяване в страната, като навсякъде те са съобразени както със законовите разпоредби и изисквания, така и със специфичните условия ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Мониторинг и контрол на замърсяването на въздуха

Kачеството на атмосферния въздух се оценява чрез измерване на пределно допустимите концентрации на вредни вещества за определен период от време. Те не трябва да оказват нито пряко, нито косвено вредно въздействие върху околната среда и организма на ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Предлагаме решения с приложение във фармацевтичната промишленост и електрониката

Фирма CCS – България извършва измервания на параметрите на въздуха в чисти стаи, помещения, зони и ламинарни боксове, съгласно ISO 14644 и EC GMP стандарти, с цел определяне класа на чистота. Извършваме измервания на всички параметри, съгласно тези ... ... още

https://engineering-review.bg

Оборудване санитарно изпълнение

Предлагани на нашия пазар продукти и решения, с приложение в производства и сгради със специфични хигиенни изисквания Верни на стремежа си да следим интересното и разнообразното в предлаганите на българския пазар продукти, технологии и услуги за ... ... още

https://engineering-review.bg

CCS-България представи новости от HORIBA и MRU

Списание Енерджи Ревю: CCS-България представи новости от HORIBA и MRU ... още

https://energy-review.bg

Сероочистващи инсталации и реализирани проекти в България

Е дин от основните замърсители на атмосферния въздух е серният диоксид. Негов основен източник са явяват процесите, при които се изгарят въглища, нефт и други, които са с високо съдържание на сяра. Естествено, като основен източник на емисии от ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Подземна въглищна газификация

В последните години внедряването на технологии за производство на енергия на базата на възобновяеми енергийни източници бележи сериозен ръст. В същото време използването на традиционните фосилни горива също се увеличава. Все още ограничените ... ... още

https://energy-review.bg

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top