Резултати от търсене на: честотни преобразуватели

Енергийна ефективност на хидравлични задвижвания

... регулатори на налягането, контролери на осите, преобразуватели и честотни регулатори, оптимизират динамичните характеристики и влияят ... допринася за потенциалната възвръщаемост на разходите за честотни регулатори, помагайки за изплащане на инвестицията ... ... още

https://engineering-review.bg

TME: Дросели на фирма KEMET от серията SC, работещи при високи температури - приложение в автомобилния сектор

... средства – близо до двигателите им, в постояннотоковите преобразуватели с висока мощност или в преобразувателите, които представляват ... магнитна пропускливост работят по-добре в по-високи честотни диапазони. Условия на средата и работа на дросела ... ... още

https://engineering-review.bg

Климатични и вентилационни камери хигиенно изпълнение

... , в такива сценарии особено подходящи са вентилаторите, комбинирани с честотни преобразуватели и енергийноефективни задвижвания. Тази комбинация предлага най-висока ефективност ... ... още

https://tech-dom.com

Актемиум и Енергоремонт въведоха в експлоатация местима пробовземаща система в Мини Марица-изток

Списание Енерджи Ревю: Актемиум и Енергоремонт въведоха в експлоатация местима пробовземаща система в Мини Марица-изток ... още

https://energy-review.bg

Electronica 2016

... използване на инструменти при токозахранващи блокове, сервозадвижвания и честотни инвертори. Новост бе и предназначената за SMD ... се предават по Ethernet. Аналогични възможности имат измервателните преобразуватели АСТ20Р-СМР и ACT20P-CML, но с грешка ... ... още

https://engineering-review.bg

Съвременно полево оборудване за BMS системи

... на щори, изпълнителни механизми, сензори, вентили, термостати, честотни преобразуватели и др. I/O модулите позволяват лесно, бързо и ... като Modbus-съвместимо оборудване, M-Bus метри, честотни преобразуватели и т. н. Съвременните решения в областта ... ... още

https://tech-dom.com

Актемиум БЕА Балкан предлага ефективни решения за модернизация на ТМО

... ). Подемните, въртящите и ходовите механизми ще се преоборудват с честотни преобразуватели. Новите електроуредби ще се поставят в реконструирани и прахоуплътнени ... ... още

https://energy-review.bg

Местима пробовземаща система в Мини Марица-изток

... 450 мм, система от затворени лентови транспортьори, управлявани чрез честотни преобразуватели, кофъчни ъглови елеватори, както и чукови делители, чието делително ... ... още

https://engineering-review.bg

Studer с квалификация за Blue Competence

... Studer. Отвеждащите и мажещо-охлаждащите системи се оборудват с честотни преобразуватели, задвижванията на осите се оптимизират според съответното приложение, а ... ... още

https://engineering-review.bg

Studer придоби квалификация за етикета Blue Competence

... Studer. Отвеждащите и мажещо-охлаждащите системи се оборудват с честотни преобразуватели, задвижванията на осите се оптимизират според съответното приложение, а ... ... още

https://engineering-review.bg

Резултати от търсене на: честотни преобразуватели

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top