Резултати от търсене на: хранителни отпадъци

Ecomondo 2019 събра 1300 изложители от 30 страни

... устойчива мобилност, управление на хранителни отпадъци, устойчиво строителство и мениджмънт на пластмасови отпадъци. Във фокуса бяха и ... превозни средства за събиране на твърди и течни отпадъци, компактори, метачни машини и оборудване за хидродинамично ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Новости при технологичните течности в металообработката

... на съоръженията, елиминирайки генерирането на маслена мъгла или отпадъци за обезвреждане. За да функционират добре в различни ... на земя, на която могат да бъдат отглеждани хранителни култури, изчерпването на почвеното плодородие и др. Обикновено ... ... още

https://engineering-review.bg

Възстановяване на фосфор от третирането на отпадъчни води

... когато не се прилага съвместно изгаряне с други видове отпадъци. Това е така, защото при съвместното изгаряне концентрацията ... Възможно е и смесването на калциевия фосфат с други хранителни елементи и директното му прилагане като почвен подобрител с ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Тенденции в дигитализацията на ХВП

... Специалистите посочват интересна тенденция в пазарното търсене на хранителни стоки и продукти през последните години, която ... устойчивост е свързано с минимизиране на количеството отпадъци и вредни емисии вследствие на производството, оптимизиране ... ... още

https://engineering-review.bg

община Пловдив, инж. Иван Тотев: Разполагаме с богат опит в устойчивото управление на отпадъци

... В допълнение, осъществяваме и разделно събиране на хранителни отпадъци от кухни, ресторанти и заведения за обществено ... с реализиране на програмата за намаляване образуването на отпадъци чрез предотвратяване – домашно компостиране, са предоставени ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Ecomondo 2018 демонстрира тенденциите в опазването на околната среда

... решения за събиране, транспортиране, третиране и оползотворяване на отпадъци, мониторинг на води, въздух и почви, ремедиация на ... за извличане на естествени оцветители от земеделски и хранителни отпадъци и др. Съпътстваща програма с над 200 събития ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Машини и оборудване за хранително-вкусовата промишленост

... сортиране и намаляване на загубите на суровини и отпадъци, сочат още данните на Technavio. Нараства популярността ... технологии – разкриват нови възможности пред производителите на хранителни продукти в глобален мащаб. В интелигентните фабрики от ... ... още

https://engineering-review.bg

Оборудване за води в хранително-вкусовата промишленост

... включва прилагането на решетки за улавяне на твърдите отпадъци и гравитачно утаяване за отстраняване на суспендираните ... отстраняват замърсители от особена важност например амоняк, хранителни, опасни и органични вещества или остатъчни суспендирани ... ... още

https://engineering-review.bg

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП

... годишно се обезвреждат над 220 млн. тона хранителни отпадъци. Вследствие на постоянно завишаващите се екологични изисквания ... материали се получава биогаз, е подходящ за хранителни отпадъци, генерирани от производителя или консуматора, както и ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Шредери – технологични новости

... в близост до долната граница. Мокрите материали, например хранителни отпадъци, могат да запушат ситата, което ще доведе и ... с режещия елемент, което не позволява влажните органични отпадъци просто да преминат незасегнати през машината. Двувалови шредери ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Резултати от търсене на: хранителни отпадъци

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top