Резултати от търсене на: химично третиране

Управление на отпадъци от рафинерии

... на свързващо вещество. Стабилизирането представлява третиране с цел получаване на химично стабилни отпадъци, които няма да ... на микроорганизмите. Във всички процеси на биологично третиране се използват почвени бактерии, които разграждат органичните ... ... още

https://energy-review.bg

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

... използвани за крайно обеззаразяване, включват химично, термично, радиационно и ултразвуково третиране. Охлаждащата вода, която не влиза ... и дезинфекция и стерилизация. След първично третиране отпадъчните води от млекопреработвателната индустрия с БПК ... ... още

https://engineering-review.bg

Дюзи за почистване на резервоари и оборудване

... основи или други разтворители, които да изискват третиране. В резултат количеството използвани материали, генерираните отпадъци ... частици в течността; експлоатация в химично агресивни среди; разпръскване на химично агресивни вещества; използване на ... ... още

https://engineering-review.bg

Възстановяване на фосфор от третирането на отпадъчни води

... този подход е, че включва добавянето на етап на третиране, което позволява лесната интеграция на процеса в съществуващи ... зависят от прилаганите пречиствателни процеси. Ако се прилага химично отстраняване на фосфора, трябва да се имат предвид високите ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Филтър преси за утайки от ПСОВ

... ако входящият материал съответства на прилаганите процеси по третиране. Преди оползотворяване на утайките, използването им за ... преси Тези обезводняващи машини прилагат механичен натиск към химично кондиционирани утайки, разположени между две ленти, ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Тенденции в управлението на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци

... и периоди на полуразпад. Радиоактивните отпадъци изискват безопасно третиране и обезвреждане. Допустимите подходи за обезвреждане зависят ... че впоследствие да могат да бъдат кондиционирани до химично издръжлива и устойчива на топлина и радиация твърда ... ... още

https://energy-review.bg

Системи за нулеви отпадъчни води в индустрията

... . Затова често е необходимо предварително третиране на обработваната вода, включващо химично омекотяване, регулиране на pH и ... на парникови газове. Някои методи за предварително третиране, например ацидификация, последвана от дегазификация, водят ... ... още

https://engineering-review.bg

Оборудване за води в хранително-вкусовата промишленост

... продуктите. Използваните методи за крайна дезинфекция включват химично, термично, радиационно и ултразвуково третиране или разрушаване на клетките на микроорганизмите. Охлаждаща ... ... още

https://engineering-review.bg

ЕС публикува нови стандарти за третирането на отпадъци

... води, които приемат предимно потоци от инсталации за третиране на отпадъци. В допълнение, заключенията включват емисионни ... НДНТ-СЕН са определени за общ органичен въглерод, химично потребен кислород (ХПК), общо суспендирани вещества, въглеводороден ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

... флокулация, химическа коагулация), вторични (аеробно и анаеробно третиране, аерирани лагуни, процес на активната утайка, биофилтриране ... методи и технологии, включително физично, химично и биологично третиране, в зависимост от количеството замърсители в ... ... още

https://engineering-review.bg

Резултати от търсене на: химично третиране

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top