Резултати от търсене на: химично пречистване

Управление на отпадъци от рафинерии

... се генерират от процеса на хидротретиране за пречистване и подобряване на характеристиките на различни петролни продукти ... . Стабилизирането представлява третиране с цел получаване на химично стабилни отпадъци, които няма да отделят замърсители ... ... още

https://energy-review.bg

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

... Методите, използвани за крайно обеззаразяване, включват химично, термично, радиационно и ултразвуково третиране. Охлаждащата ... филтри, биореактори, анаеробни филтри) и третично пречистване (биологична нитрификация/денитрификация, отстраняване на фосфор, ... ... още

https://engineering-review.bg

Приложение на роботи в ядрени централи

... дейности трябва да бъдат извършени под вода или включват химично агресивни течности или прах. Роботи могат да се ... робот за видеоинспекция, пробиващ и сондиращ робот, робот за пречистване на въздуха и няколко робота за демонтажни дейности. Друг ... ... още

https://energy-review.bg

Филтър преси за утайки от ПСОВ

... към последващите процеси на оползотворяване на утайките от пречистване на отпадъчни води. Оптимални резултати могат да ... преси Тези обезводняващи машини прилагат механичен натиск към химично кондиционирани утайки, разположени между две ленти, ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Системи за нулеви отпадъчни води в индустрията

... строгите нормативни изисквания, увеличаващите се разходи за пречистване на отпадъчни води и повишаващата се стойност на ... на обработваната вода, включващо химично омекотяване, регулиране на pH и йонообменно пречистване. Тези методи изискват използване ... ... още

https://engineering-review.bg

Оборудване за води в хранително-вкусовата промишленост

... продуктите. Използваните методи за крайна дезинфекция включват химично, термично, радиационно и ултразвуково третиране или ... за неутрализация, утаяване и флотация. Вторичното пречистване е насочено главно към отстраняване на биоразградимите органични ... ... още

https://engineering-review.bg

Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

... от методи и технологии, включително физично, химично и биологично третиране, в зависимост от количеството ... мембранно третиране (микрофилтрация, нанофилтрация и обратна осмоза), пречистване с адсорбенти (силициев диоксид, глини, гранулиран активен ... ... още

https://engineering-review.bg

Рекултивация на депа

... газов дренаж, система за събиране, отвеждане и пречистване на инфилтрата и изравнителен слой пръст. За отвеждане ... приемно водно тяло. Процесът може да включва физично/химично предварително третиране, например флокулация, коагулация, филтрация, обратна ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Пречистване на отпадъчни води от стъкларската и керамична промишленост

... , биологичното третиране би било най-ефективният метод за пречистване в производствени условия. Необходимо е обаче пречиствателните съоръжения ... може да се третира с комбинация от химично и физично пречистване. Оловото от оловния сулфат може да бъде ... ... още

https://engineering-review.bg

Системи за UV обеззаразяване на води

... които следва да се включват в системата за пречистване след филтриращите съоръжения, изисква предварително да бъде ... сероводород и органични вещества налагат необходимостта от често химично почистване на балоните на лампите, като периодичността ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Резултати от търсене на: химично пречистване

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top