Резултати от търсене на: химични методи

Как се отразява пандемията върху сектор Отпадъци в Европа?

... насоки и разпоредби, най-често посредством термични методи. При работата с такива отпадъци и изменянето ... и полулетливи органични съединения, живак и други опасни химични отпадъци. Допълнителен недостатък е изключително ограниченото редуциране ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Цялостни решения за машинно смазване

... група включва масла, получени чрез рафиниране на петрол. Нови методи, използвани в рафинериите – т.нар. хидрокрекинг (разбиване на ... податливо на окисляване. Между водата и добавките възникват химични процеси, те се оксидират и получените киселини на ... ... още

https://engineering-review.bg

Управление на отпадъци от рафинерии

... на характеристиките на различни петролни продукти. Основни методи на третиране Обработката на отпадъците от рафинерии се ... потоци от рафинериите могат да бъдат приложени физични, химични или биологични процеси на третиране. Физичната обработка включва ... ... още

https://energy-review.bg

Индустриални антикорозионни покрития

... . Антикорозионната защита включва широк асортимент от химични и нехимични методи и покрития, които осигуряват пасивно и ... характеристики на покритието – както физични, така и химични. Боите обикновено са наименовани според техния свързващ компонент ... ... още

https://engineering-review.bg

Поддръжка на акумулатори за електрокари

... акумулатора. Според експертите обаче следването на правилните методи за зареждане и поддръжка може допринесе за удължаване ... и падания), изпускан електролит (избягват се потенциални химични изгаряния) и проводими повърхности на акумулатора (избягват ... ... още

https://engineering-review.bg

Рециклиране на соларни панели

... комбинация от механични и химични процеси. Благодарение на един от прилаганите към момента методи за CdTe модули може ... В момента учените разработват различни термични, механични и химични подходи за разслояването на модулите. Що се отнася до ... ... още

https://energy-review.bg

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

... на периода на съхранение на водата, използване на химични дезинфектанти като хлор и бром за инхибиране на бактериалния ... съхранение или третиране на водата посредством традиционните биологични методи или по-новите филтрационни технологии, като в ... ... още

https://engineering-review.bg

Сензори санитарно изпълнение за ХВП

... топлинни и механични натоварвания, както и на агресивни химични почистващи агенти, което представлява особено голямо предизвикателство ... операторите в предприятията. Поради голямото разнообразие от методи за измерване на дебит изборът на най-подходящ ... ... още

https://engineering-review.bg

Възстановяване на фосфор от третирането на отпадъчни води

... отпадъчни води фосфорът се отстранява от тях посредством химични или биологични методи. Вследствие на това той се натрупва в ... в пепелите от утайки от ПСОВ се прилагат термохимични методи. Продукти С няколко изключения, повечето от процесите за ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Стъклопластови тръбопроводи

... тръби е смолата, която производителите избират на база химични, механични, термични свойства и обработваемост. Двете основни ... по-внимателна подготовка за монтаж поради по-специфичните методи на съединяване и нуждата от специални опори при ... ... още

https://engineering-review.bg

Резултати от търсене на: химични методи

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top