Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

... системи за ултрафилтрация (MBR) Третиране на утайки - Помпи за активни утайки - Ексцентрик винтови помпи за полимери или ... промивка на филтри - Дозиране на реагенти, стабилизиране на утайки - Първично пречистване, следвано от пясъчни филтри - Системи ... ... още

https://engineering-review.bg

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

... на получените в резултат на пречистването на отпадъчните води утайки. За да се постигне достатъчна степен на стабилизация на ... . Това се осъществява с отпадна топлина от вече разградените утайки. По време на по-студените периоди от годината подаваните ... ... още

https://engineering-review.bg

Възстановяване на фосфор от третирането на отпадъчни води

... отстранената при обезводняване вода, от самите анаеробно третирани утайки или от пепелта, получена от изгарянето им. В ... лесното им транспортиране. Характеристиките на пепелите от утайки от ПСОВ, както и целесъобразността на възстановяването на ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Прайм Инженеринг, Агис Михос: Продуктите ни следват най-новите тенденции в енергийната ефективност

... инженерното оборудване за третиране води, биогаз и третирането на утайки с цялостни оферти към проекти по опазване на околната ... ... още

https://engineering-review.bg

Питателни помпи

... наложи необходимост от продухване за предотвратяване формирането на твърди утайки. Още по-неблагоприятно въздействие оказват неорганичните вещества, водещи до ... ... още

https://energy-review.bg

Актуални тенденции при отоплителните котли

... на тръбите вследствие на натрупване на котлен камък, магнетит, утайки и различни други замърсявания. Поддържането на високо качество на ... ... още

https://tech-dom.com

Управление на отпадъчни води от рудодобива

... на пречиствателна станция, липса на необходимост от третиране на утайки, които биха се генерирали при прилагане на конвенционално пречистване ... ... още

https://engineering-review.bg

Филтър преси за утайки от ПСОВ

... . Най-широко разпространените съоръжения за обезводняване на утайки от ПСОВ са декантерите, центрофугите и филтър ... обезводняващи машини прилагат механичен натиск към химично кондиционирани утайки, разположени между две ленти, преминаващи през ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Забавители на горенето

... запалимия полимер те намаляват неговата запалимост и пожароопасност. Фини утайки от ATH и MDH ( Азотсъдържащи забавители на горенето Могат ... ... още

https://engineering-review.bg

община Етрополе, Димитър Димитров: Основен приоритет е изграждането на пречиствателна станция за питейни води

... на пречистената вода и обеззаразяване и стабилизиране на отделените утайки чрез полимерни реагенти. Новият биобасейн е снабден с уникална ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top