Енергийна ефективност в автомобилостроенето – част 2

... линия, отделяне на по-малки количества отпадъчни води и утайки, както и намален обем на ваните (т. е. по ... ... още

https://energy-review.bg

Перисталтични помпи за води

... за пренос на вода – от вискозни и/или абразивни утайки до потоци с ниско съдържание на вода и липса ... , полимери и ферихлорид при процеси на коагулация, изпомпване на утайки и др. За регулиране на стойността на pH на ... ... още

https://engineering-review.bg

Управление на отпадъци от рафинерии

... . Технологичните отпадъци са основно два вида – утайки от нефтопродукти и отработени катализатори. Утайките се ... -центрофугите са широко използвани за обезводняването на утайки и обезмасляването в рафиниращата индустрия. Обезводнените биологични ... ... още

https://energy-review.bg

Стико БГ: Превърнахме името си в синоним на професионализъм в отрасъл ВиК

... решения за миксиране и аериране, предварителна обработка, обработка на утайки, третично пречистване, флотатори и т. н. Асортиментът аксесоари на ... ... още

https://engineering-review.bg

Технологии за десулфуризация на отпадъчни газове

... , лесни са за ретрофит, експлоатация и поддръжка, не генерират утайки и отпадъчни води. Ефективността на отстраняване на серния диоксид ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Инж. Емил Панчев: За химическата промишленост Хенлих предлага всичко необходимо, че и повече

... са с алуминиев или чугунен корпус и изпомпват гъсти утайки или шлам. Двойномембранните ни помпи самозасмукват отлично и безпроблемно ... ... още

https://engineering-review.bg

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

... системи за ултрафилтрация (MBR) Третиране на утайки - Помпи за активни утайки - Ексцентрик винтови помпи за полимери или ... промивка на филтри - Дозиране на реагенти, стабилизиране на утайки - Първично пречистване, следвано от пясъчни филтри - Системи ... ... още

https://engineering-review.bg

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

... на получените в резултат на пречистването на отпадъчните води утайки. За да се постигне достатъчна степен на стабилизация на ... . Това се осъществява с отпадна топлина от вече разградените утайки. По време на по-студените периоди от годината подаваните ... ... още

https://engineering-review.bg

Възстановяване на фосфор от третирането на отпадъчни води

... отстранената при обезводняване вода, от самите анаеробно третирани утайки или от пепелта, получена от изгарянето им. В ... лесното им транспортиране. Характеристиките на пепелите от утайки от ПСОВ, както и целесъобразността на възстановяването на ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Прайм Инженеринг, Агис Михос: Продуктите ни следват най-новите тенденции в енергийната ефективност

... инженерното оборудване за третиране води, биогаз и третирането на утайки с цялостни оферти към проекти по опазване на околната ... ... още

https://engineering-review.bg

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top