Резултати от търсене на: ултравиолетова дезинфекция

Икономии на вода в търговски сгради

... комбинация от отделяне на твърдите вещества, биологично третиране и ултравиолетова дезинфекция. Подобна практика изисква просто отделяне на потока от главната ... ... още

https://tech-dom.com

Контрол на микроорганизмите във водопроводните инсталации

... Микроорганизмите, съществуващи като биофилм, са по-устойчиви на дезинфекция от планктонните организми във водата. Те също така ... оксид, хлорамини и озон, както и нехимичните като ултравиолетова светлина (UV), често се използват за обработката на ... ... още

https://tech-dom.com

Системи за UV обеззаразяване на води

... Oбеззаразяването чрез ултравиолетово лъчение е относително рентабилен метод за дезинфекция както на питейни, така и на отпадъчни води. ... дозата е мярка за чувствителността му към експозиция на ултравиолетова светлина и е уникална за всеки организъм. Тя ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Пестене на енергия в ПСОВ

... енергийно ефективни баласти за флуоресцентните лампи и системите за ултравиолетова дезинфекция и предварително третиране също е мярка за редуциране на ... ... още

https://energy-review.bg

Системи за пречистване на питейни води в сгради

... ; дестилация; йонообмен (с използване на омекотители). Дезинфекция При дезинфекцията се убиват повечето вредни бактерии, вируси ... . Бактериите се убиват от сравнително малки количества ултравиолетова светлина, но вирусите са по-резистентни. Кистите ... ... още

https://tech-dom.com

Климатични камери с рекуперация на въздух

... . н. В някои климатични камери се използват лампи за ултравиолетова дезинфекция на въздуха, както и системи за въздухоочистване с фотокаталитично ... ... още

https://tech-dom.com

Безжични системи за сигурност на ВиК обекти

... състоят от хлораторни апарати, инсталации за филтриране, съоръжения за ултравиолетова дезинфекция или комбинация от тези системи. Когато системата е за ... ... още

https://engineering-review.bg

Системи за UV дезинфекция на води

... на системите за UV дезинфекция Самата технология за дезинфекция посредством ултравиолетова светлина е позната от началото ... Предимства и недостатъци на технологията Системите за ултравиолетова дезинфекция на водата се характеризират с редица предимства ... ... още

https://engineering-review.bg

Пречистване на отпадните води от хранително-вкусовата промишленост

... използва дезинфекция с хлор. Все по-широко приложение намират и по-нетрадиционни методи като третиране с озон или ултравиолетова радиация ... ... още

https://engineering-review.bg

България Терм представи технологии на GEL

... омекотителите за битови нужди със система за дезинфекция, дозираща помпа и други допълнителни технически ... системи за обратна осмоза и ултравиолетова стерилизация. "Монтирането на ултравиолетова стерилизираща система, комбинирана с пречистване ... ... още

https://engineering-review.bg

Резултати от търсене на: ултравиолетова дезинфекция

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top