Резултати от търсене на: улавяне на прахови частици

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

... Това се изисква за свеждане до минимум на емисиите на боя под формата на прахови частици. Водата за тези скрубери циркулира в затворен ... за временно съхранение (в зависимост от чистотата на зоната за улавяне може да са необходими две отделни линии); ... ... още

https://engineering-review.bg

Газоочистване в индустрията

... и транспорта, е обект на контрол. Контрол на прахови частици Пренасяните с газовия поток прахови частици могат да бъдат отстранени ... заводи за хартия). Улавяне на въглерода Най-добрият начин за редуциране на нивата на въглероден диоксид в атмосферния ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Оценка на индустриалните вентилационни системи

... основният начин за управление на вредни емисии като токсични изпарения и прахови частици в работното място. За ... чрез локално улавяне и отвеждане извън помещението (смукателна вентилация) или чрез разреждане на концентрацията на замърсителите ( ... ... още

https://engineering-review.bg

Управление на емисии при производството на цимент

... С, и води до превръщането на карбонатите в оксиди. Прахови емисии Голяма част от емисиите на фини прахови частици (PM10, PM2.5) ... с високо съдържание на халогени. При повишени концентрации на ЛОС от циментовата индустрия за тяхното улавяне може да се ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Прахоуловители в минната промишленост

... такива. Съвместната работа на прахоуловителите и ефективната вентилация позволява отстраняване на прахови частици от въздуха, тъй ... Всичко това води до повишени нива на прахови частици във въздуха. Улавяне на силициев диоксид (кварцов прах) Силициевият ... ... още

https://engineering-review.bg

Ръкавни филтри

... може да бъде определена чрез мониторинг на концентрацията на прахови частици в изходящия поток например чрез изокинетична ... замърсители. Ръкавните филтри са приложими за улавяне на прахови частици с твърде ниско или твърде високо електрическо ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Системи за контрол на праховите частици и димовете в автомобилната индустрия

... отрасъл е необходимо внедряването на високоефективни системи за улавяне и филтриране на прахови частици и димове. В комбинация ... да се използват високоефективни системи за улавяне и филтриране на прахови частици и димове в комбинация с искрогасителна ... ... още

https://engineering-review.bg

Методи за пречистване на отпадъчни газове от азотни оксиди

... могат да реагират с амоняк до получаването на вторични фини прахови частици, които също имат негативни здравни ефекти ... компонент до формирането на изпаряващи се продукти, които причиняват малфункция на катализатора; • алкални метали (Na, K); • ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Биофилтри за пречистване на отпадъчни газове

... разреждане с въздух, използване на скрубер или топлообменник. С цел намаляване съдържанието на прахови частици и замърсители, които не ... други химикали и гориво. Цената на съоръженията за улавяне и транспортиране на отпадъчния газ от източника до ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Производство на енергия от животински субстрати

... и допълнителни ползи от преработването на тор, например намаляване на емисиите на прахови частици и парникови газове, които се ... за контрол на емисиите; система за улавяне на пепелта. Вторични продукти и екологични аспекти на термохимичните процеси ... ... още

https://energy-review.bg

Резултати от търсене на: улавяне на прахови частици

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top