Резултати от търсене на: търговия с емисии

Новият двигател Cat® C4.4 генерира повече мощност и въртящ момент в компактни размери

... казва Мат Коулман, продуктов директор за двигатели с обем от 2,8 до 7,1 ... и намаляване на експлоатационните разходи. Наред с това сервизните техници на дилърите са обучени ... (609 ft-lb) Стандарти за емисии EU Stage V; U.S. EPA и CARB Tier 4 Final ... ... още

https://energy-review.bg

Емисионен контрол при химична повърхностна обработка на метали и пластмаси

... и пластмаси, са свързани с консумацията на енергия, вода и суровини, емисии в атмосферата, повърхностните и ... тази скорост варират между 0,2 m3/s за улавяне на водни пари и 0,5 ... m3/s за аерозоли от разтвори за твърдо хромиране. ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Конвенцията Минамата относно живака ще влезе в сила на 16 август

... осигури опазване на човешкото здраве и околната среда от емисии с антропогенен произход и изпускане на живак и живачни ... въведени ограничения за първичния добив на живак и международната търговия с него, забрана на производството, вноса и износа на ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Технологии за обезвреждане на болнични отпадъци

... газификация. Недостатък на тези технологии е генерирането на емисии и пепел с опасни свойства. Изгарянето на медицински отпадъци води до ... (1100°C за медицински отпадъци) и минимум 2 s време на престой на отпадъците. Отпадъчните газове от вторичната ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Пожарна безопасност на паркинги

... се откриват от многосензорните пожароизвестители (оптически или топлинни). Емисии се създават всеки път, когато бъде стартиран двигател на ... и за безопасност на живота. Складовете от Група S-2 с ниска степен на опасност включват и сгради, използвани ... ... още

https://tech-dom.com

Европейска схема за търговия с емисии

... за изграждането на международна мрежа от системи за търговия с емисии. Очаква се международният въглероден пазар да се развие ... и Южна Корея. Свързването на ЕСТЕ с други устойчиви схеми за търговия с емисии ще предостави няколко ползи, сред които ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

ИАОС, Валери Серафимов: Важно е да осигурим достъп до достоверна и навременна информация за околната среда

... отмяна на комплексни разрешителни, и на разрешителни за търговия с емисии на парникови газове на операторите на инсталации, ... участващи в Европейската схема за търговия с квоти на емисии на парникови газове (ЕСТЕ). Агенцията одобрява ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Почистване на топлообменници

... тръбите със скорост 3-6 m/s и по пътя си премахва отлагания, ... включва пропускане на подходящ абразивен материал с висока скорост с помощта на водна или въздушна ... реакции могат също да се генерират емисии на вредни газове. Онлайн механично почистване ... ... още

https://energy-review.bg

Адванс Енерджи енд Инжиниъринг: Наш ангажимент е да създадем познание за светловодните системи

... Груп, специализирана в търговия, транспортиране, инженеринг и ... италианската компания Solarspot International S.R.L. - ... В допълнение, компанията разполага с изключително квалифициран екип от ... намаляване на въглеродните емисии. Освен директните спестявания ... ... още

https://tech-dom.com

Технологии за термично оползотворяване на утайки от ПСОВ

... (N, P, K, Mg, Ca, S и органични вещества). Същевременно обаче в техния състав ... синтез газ се понижава чрез охлаждане с вода или с вече охладен синтез газ. Преди ... на отпадъци се отделят по-малко газови емисии. Пиролиза Пиролизата на утайки от ПСОВ включва ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Резултати от търсене на: търговия с емисии

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top