Резултати от търсене на: третиране на води

Хибридни обработващи центри

... принтиране води до намаляване на материалните загуби в процеса, както и на разходите, свързани с рециклиране и третиране на отпадъците. ... Съотношения от порядъка на 1,5:1 ... ... още

https://engineering-review.bg

Процеси за пречистване на отпадъчни води с активна утайка

... осъществяване от другите процеси на третиране. Оборудването включва резервоар ... на потребностите от кислород на микроорганизмите. Недоброто смесване води до формиране на мъртви зони, създаване на септични условия и загуба на активна утайка. Процесите на ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Временно съхранение на ОЯГ

... вследствие на мократа среда на съхранение. Мокрото съхранение на отработено гориво изисква значително повече действия по третиране на радиоактивни ... все още се намира на площадката, което води до възникване на по-големи предизвикателства и по ... ... още

https://energy-review.bg

Чистота на въздуха и оползотворяване на отпадъци – в центъра на seeSUSTAINtec

... силно изразен, както никога досега. Всичко това води до промени – климатични и технологични. Иновациите и ... технологии за събиране, третиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъчните потоци. Другите важни акценти на изявата са Енергийната ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Пречистване на отпадъчни води от фармацевтичната индустрия

... Озонът се използва в пречистването на води предимно заради своите силни дезинфекциращи свойства. Приложението му за третиране на води, съдържащи остатъци от фармацевтични ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

... стерилизация). Анаеробните технологии стават обект на все по-голям интерес за третиране на отпадъчни води от производството на храни и напитки заради възможността ... ... още

https://engineering-review.bg

Дюзи за почистване на резервоари и оборудване

... почистени впоследствие. Техниката на почистване с вода под налягане не води до експозиция на прах и елиминира нуждата ... е необходима употребата на събирателни резервоари, киселини, основи или други разтворители, които да изискват третиране. В резултат ... ... още

https://engineering-review.bg

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

В съоръженията за третиране на отпадъчни води ефективността на ОВК системите може да е ключовият фактор, от който ... ... още

https://engineering-review.bg

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

... се отделят от предварителното третиране на детайлите чрез обезмасляване, фосфатиране, пасивиране и от последващото електрофорезно боядисване. Отпадъчните води са основно от ... ... още

https://engineering-review.bg

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

... на води Пречистване на питейни води - Въздуходувки за обратна промивка на филтри - Дозиране на реагенти, стабилизиране на ... Третиране на твърди отпадъци - Въздушни компресори за оптични сепаратори - Обработка на биогаз - Третиране и пречистване на ... ... още

https://engineering-review.bg

Резултати от търсене на: третиране на води

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top