Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

... система, включваща тръбопроводи и помпи. Индустриалните системи за рециклиране на отпадъчни води и събиране на дъждовна вода в ... на водата. Разходите за инсталиране на система за рециклиране на вода са сравнително ниски при изграждане на постройката ... ... още

https://engineering-review.bg

ИПО реализира проект за производствено разширение чрез енергийно ефективно оборудване

... за: смесоподготовка и изработване на леярски форми; първично рециклиране на отработени формовъчни смеси на база органични смоли; ... отделяне на хромитовия от кварцовия пясък; рециклиране на пясъци чрез вторично стриване; зареждане на бункерите ... ... още

https://engineering-review.bg

Новости при технологичните течности в металообработката

... води и утайките от пречистването им. Засилено рециклиране Нарастващата необходимост от редуциране на разходите и повишаване ... редуциране на отделяната топлина. Спестяванията в резултат на рециклиране на течностите могат да бъдат значителни, като ... ... още

https://engineering-review.bg

Машини за формоване на пластмаси чрез раздуване

... заготовки от различни материали, което възпрепятства последващото им рециклиране. При производството на контейнери с широки гърла ( ... на приложенията на такова оборудване са възможностите за рециклиране на изделията след края на жизнения им цикъл ... ... още

https://engineering-review.bg

Технологии, оборудване и материали за бластиране

... -труднодостъпните зони. Друг плюс е възможността за рециклиране на технологичната вода, използвана за бластиране. Микроабразивно ... представляват системи със затворен цикъл, които позволяват рециклиране на материала за струйна обработка. Обикновено тези ... ... още

https://engineering-review.bg

Комплектни разпределителни устройства за средно напрежение

... продукти. Наличието на такива вторични продукти ограничава възможността за рециклиране на материалите. Трябва да се има предвид също, че ... ... още

https://engineering-review.bg

Поддръжка на подземни тръбопроводи и резервоари в АЕЦ

... , колекторни системи; системи за пренос на химикали (хлориране, дехлориране, рециклиране на бор); електрически системи с подземни структури; други специфични ... ... още

https://energy-review.bg

Проектът е стъпка напред в развитието ни като иновативна компания

... съгласно йерархията за управление на отпадъците преминахме от ниво рециклиране към ниво предотвратяване. Това означава, че не създаваме отпадък ... ... още

https://engineering-review.bg

Стружкоотвеждащи транспортьори

... Стружкоотвеждащите транспортьори с възможност за филтриране и рециклиране на охлаждащата течност обратно към металообработващата машина ... отделни изходни точки и същевременно да осигуряват рециклиране на охлаждащата течност. Тези почти универсални ... ... още

https://engineering-review.bg

Системи за управление на енергийната ефективност в индустрията

... могат да бъдат намалени посредством изменения на технологията и рециклиране. В допълнение, рециклираните продукти трябва да се считат за ... ... още

https://energy-review.bg

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top