Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП

... от технологиите, попадащи в тази категория, са горене, пиролиза и газификация. Тези методи са приложими за относително сухи ... 1200°C в окислителната камера протичат ендотермични реакции на пиролиза и газификация. В резултат на протичането на няколко ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Управление на отпадъци от целулозно-хартиената промишленост

... за оползотворяване. Прилагат се и други варианти като пиролиза, газификация, разпръскване върху земеделска земя, компостиране и ... обезвреждането им. Алтернатива на изгарянето е процесът на пиролиза, при който органични отпадъци се нагряват в ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

ДП РАО, Дилян Петров: Безопасното управление на радиоактивни отпадъци изисква високотехнологични решения

... на плазмената дъга като топлинен източник за изгаряне или пиролиза. В Европа има само няколко подобни съоръжения. В СПИ ... ... още

https://energy-review.bg

Технологични новости при котлите на биомаса

... на биомаса, като пелетизиране, нискотемпературна и конвенционална пиролиза, имат за цел да подобрят характеристиките й ... за производство на дървени въглища. След нискотемпературната пиролиза, дървесната биомаса обикновено се пелетизира, достигайки ... ... още

https://energy-review.bg

Технологии за третиране на отпадъци от пластмаса

... . Методът за получаване на течни горива се базира на пиролиза на отпадъчната пластмаса и последваща кондензация на отделените въглеводороди ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Мониторинг на емисии в инсталации за изгаряне на отпадъци

... от средната топлина на изгаряне. Системите използващи процеси на пиролиза, газификация и изгаряне в обогатена с кислород среда отделят ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Технологии за обезвреждане на болнични отпадъци

... микроорганизмите, но недостатъчни да доведат до изгаряне или пиролиза на отпадъците. Нискотемпературните процеси се провеждат при ... разлагане на органичната материя чрез процесите на изгаряне, пиролиза или газификация. Недостатък на тези технологии е ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Рециклиране на портативни батерии

... тяхното пирометалургично третиране. Технологията се основава на процес на пиролиза. Батериите се сортират ръчно, преди да постъпят в реактора ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Технологии за термично оползотворяване на утайки от ПСОВ

... -широко прилаганите методи са изгаряне, газификация и пиролиза. Изгаряне Инсинераторите за самостоятелно изгаряне се проектират ... . Процесът на термично оползотворяване на утайките чрез пиролиза е предимно конверсионен. Сред предимствата на пиролизния ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Механично-биологично третиране на отпадъци за производство на RDF гориво

... съоръжения за газификация с плазмени дъги, съоръжения за пиролиза, а в приложенията, където твърдото гориво би могло ... процеси за производство на енергия като газификация и пиролиза. Разнообразни фракции промишлени и индустриални отпадъци се обработват ... ... още

https://energy-review.bg

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top