Резултати от търсене на: определяне на азот

Процеси за пречистване на отпадъчни води с активна утайка

... или честотен регулатор за управление на помпите и измервателен уред за определяне на реалните дебити. В някои случаи ... споменато, микроорганизмите в активната утайка изискват наличието на хранителни вещества (азот, фосфор, желязо и други метали в ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Поддръжка на подземни тръбопроводи и резервоари в АЕЦ

... системи и др.); газови системи (за водород, въглероден диоксид, азот, въздух); водни системи (питателна вода, деминерализирана вода, питейна ... налягане, те също могат да бъдат следени за определяне на промени в системните условия, които биха могли да ... ... още

https://energy-review.bg

Компресори за индустриални газове

... за обработка и генериране на доставки на специализирани газове, като водород, кислород, аргон, хелий, азот или газови смеси ... загуби в системата при определяне на капацитета на компресора: загуби в тръбопроводите, падове на налягането през сушилни и ... ... още

https://engineering-review.bg

Electronica 2018

... от 790 nA в sleep режим и съответно удължен живот на батерията. Високата степен на интеграция и ... тяло, разпознаване на лицето, определяне на пола, оценка на възрастта, настроението и позата на лицето, особеност на погледа и начина на мигане. ... ... още

https://engineering-review.bg

Оборудване за води в хранително-вкусовата промишленост

... използвани за определяне на качеството на водата. Те показват степента на замърсяване на отпадъчните води чрез измерване на количеството кислород, ... суспендирани частици. Хранителните елементи, а именно азот и фосфор, трябва да бъдат отстранени преди ... ... още

https://engineering-review.bg

ЕС публикува нови стандарти за третирането на отпадъци

... на околната среда и управлението на отпадъци. Те предоставят на националните власти техническата основа за определяне на условията на разрешителните за експлоатация на ... въглеводороден индекс за нефтопродукти, общ азот, общ фосфор, фенолен индекс, ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Новости в микроконтролерите

... на uC, например вградените таймер и часовник консумират типично няколко стотици nA. Независима от ядрото периферия (Core ... позволява и определяне на положението на плъзгачи (Slider) и колела (Wheel) под формата на 10 b числа. Действието на бутоните с ... ... още

https://engineering-review.bg

Управление на емисии при производството на цимент

... , които трябва да бъдат взети предвид при определяне на качеството на атмосферния въздух. Емисиите от циментовата промишленост, включително ... пещта; избора и употребата на хомогенни суровини и горива с ниско съдържание на сяра, азот, хлор, метали и ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Келдал апарати - определяне на азот във води

... широко приет и намира редица приложения – за определяне на азот във води, отпадъчни води, утайки от пречиствателни ... методологии за спецификация на класическата Келдал апаратура. Например стандартните методи за определяне на азот с ниска концентрация ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Методи за пречистване на отпадъчни газове от летливи органични съединения

... ЛОС в изпускащите устройства и определяне на фугитивните емисии. Съставянето на план за управление на разтворителите е основен подход за ... бъдат студена вода, хладилни агенти или течен азот. За целите на процеса могат да се използват разнообразни типове ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Резултати от търсене на: определяне на азот

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top