Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

... е свързано и с генерирането на специфични отпадъци, чието обезвреждане често е скъпо. Съществуват редица опции за пестене на ... ... още

https://engineering-review.bg

Новости при технологичните течности в металообработката

... съоръженията, елиминирайки генерирането на маслена мъгла или отпадъци за обезвреждане. За да функционират добре в различни приложения, течностите за ... ... още

https://engineering-review.bg

Приложение на роботи в ядрени централи

... радиоактивното излъчване, обеззаразяване на съоръженията, разглобяване на детайли, манипулиране, обезвреждане и съхранение на отпадъци. Извеждането от експлоатация на ядрени ... ... още

https://energy-review.bg

Комплектни разпределителни устройства за средно напрежение

... среда срещу последствията от течове или по време на обезвреждане. Компактният размер на съвременните вакуумни прекъсвачи означава, ... за безопасност и застраховане. Размерът на разходите за обезвреждане на GIS оборудването в края на експлоатационния му ... ... още

https://engineering-review.bg

Поддръжка на подземни тръбопроводи и резервоари в АЕЦ

... конкретните системи. Разходите за отстраняване на замърсявания, транспортиране и обезвреждане на замърсена почва, свързани с течове, могат да достигнат ... ... още

https://energy-review.bg

Управление на отпадъчни води от рудодобива

... в концентриран солен разтвор, който изисква допълнително третиране или обезвреждане. Обратната осмоза е доказан метод за деминерализация на киселинни ... ... още

https://engineering-review.bg

Филтър преси за утайки от ПСОВ

... за осигуряването на възможност за оползотворяване или ефективно обезвреждане на утайките. Уплътняването и обезводняването трябва да бъдат ... енергия от органичните им компоненти или крайното им обезвреждане те трябва да преминат редица етапи на обработка ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Тенденции в управлението на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци

... отпадъци изискват безопасно третиране и обезвреждане. Допустимите подходи за обезвреждане зависят от нивото на радиоактивност ... и съоръженията за съхранение, преработка и обезвреждане. Транспортът обикновено се осъществява със специализирани ... ... още

https://energy-review.bg

Пясъкозадържатели за отпадъчни води

... да бъде обезводнен, промит и транспортиран към площадка за обезвреждане. Обикновено отстраняването на пясъка се осъществява автоматизирано чрез наклонени ... съхранение, откъдето се транспортира до депо или инсталация за обезвреждане. ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Инсталации за сортиране на отпадъци

... служат като филтър между етапите на събиране и обезвреждане на отпадъците. Конфигурацията на сортиращите инсталации, ефективността ... отстраняване на материалите, които подлежат само на обезвреждане. В сортиращите инсталации за смесено събрани битови ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top