Резултати от търсене на: качество на атмосферния въздух

Develiot, Мирослав Гечев: Даваме на клиентите си възможността да използват силата на данните

... на въздух и водни системи. Това, което видяхме като липса на пазара, е качествено измервателно оборудване, което да предоставя индустриално качество ... Ви е станция за мониторинг на качеството на атмосферния въздух в градски условия, която вече ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Интегриране на ВЕИ в зарядна инфраструктура за електромобили

... замърсяването на въздуха чрез предприемането на различни мерки, свързани с влагането на значителни ресурси. Постигането на дългосрочната цел за по-добро качество на атмосферния въздух ще ... ... още

https://energy-review.bg

община Кнежа, Илийчо Лачовски: Проектите ни в областта на енергийната ефективност допринасят за ограничаване на замърсяването на въздуха

... болница и изграждане на нова ВиК инсталация, монтаж на вентилационна и отоплителна система за по-добро качество на предлаганите от ... болницата услуги. Това пък от своя страна е възможност за насочване на тези ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Системи за непрекъснат мониторинг на прахови частици

... се аерозоли от различни промишлени процеси, отделящи се в атмосферния въздух под формата на емисии от изпускащи устройва. Сред основните източници ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Управление на емисии при производството на цимент

... да бъдат взети предвид при определяне на качеството на атмосферния въздух. Емисиите от циментовата промишленост, включително и ... специфицираното качество на продукта обаче, за процеса на изпичане на клинкер е необходим излишък на кислород. Емисии на CO ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Община Костенец планира изграждането на депо за производствени отпадъци

... чрез което се намаляват количествата на генерираните и изпускани в атмосферния въздух вредни емисии на парникови газове. “Проектите обхващат ... и велосипеди. Резултатът е опазване на околната среда, по-добро качество на живот и спокоен трафик. Определено ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Компресори за природен газ

... на енергийните доставки, влошеното качество на атмосферния въздух и високите цени на енергоносителите, допринесоха за важността на природния газ като алтернатива на горивата, получени при преработката на ... ... още

https://energy-review.bg

Предстои актуализация на програмите за КАВ в няколко общини

... за разработване и актуализация на общинските програми за качество на атмосферния въздух (КАВ) с кметовете на 10 общини – Пловдив, ... по процедурата за още 12 общини с нарушено качество на атмосферния въздух - Бургас, Велико Търново, Видин, Горна ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Мажещи вещества за направляващи на металорежещи машини с ЦПУ

... на маслото Повишената температура в зоната на триене, активното действие на атмосферния кислород и каталитичното действие на металните повърхнини на направляващите способстват за усилване на ... ... още

https://engineering-review.bg

Приеха нови ограничения за атмосферните замърсители

... . Очаква се с изпълнението на директивата броят случаи на преждевременна смърт, дължаща се на замърсен въздух, да намалее с около ... през последните 3 години, а въпросът с качеството на атмосферния въздух придобива все по-голямо значение. Може би през ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Резултати от търсене на: качество на атмосферния въздух

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top