Резултати от търсене на: каталитична редукция

Дизелови и газови електрогенератори

... намалява емисиите на отработени газове. Технологични постижения, като селективната каталитична редукция (Selective Catalytic Reduction – SCR), намаляват азотните оксиди в изпускателната ... ... още

https://energy-review.bg

Ретрофит на отоплителни котли

... , релета за времезакъснение, прекъсвателни запалителни стройства, системи за селективна каталитична редукция (SCR), модификации на компонентите, отговарящи за налягането в системата ... ... още

https://tech-dom.com

Емисионен контрол при химична повърхностна обработка на метали и пластмаси

... са ниски и не налагат използването на система за каталитична редукция. Системите за аспирация могат да окажат значимо въздействие върху ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Управление на емисии при производството на цимент

... техники за намаляване на емисиите като например селективна некаталитична редукция (SNCR), от която могат да се генерират ... на емисиите на NOx като селективна некаталитична или каталитична редукция. Емисии на SO2 Първата стъпка по отношение на ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Управление на емисии при производството на енергия от биомаса

... разтвор на амониева сол при процеса на селективна некаталитична редукция и впръскването му в горната част на котела при ... ) при температура между 850 и 1000°C, и селективна каталитична редукция (СКР) при 170 до 450°C. Процесът на СНКР ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Мониторинг на емисии в инсталации за изгаряне на отпадъци

... свързани с тези на CO. Когато се прилага неселективна каталитична редукция, формирането на N2O може да се повиши, в зависимост ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Методи за пречистване на отпадъчни газове от азотни оксиди

... риск от корозия. Селективна каталитична редукция Селективната каталитична редукция включва пропускането на отпадъчния газ ... , металургични процеси и др. Неселективна каталитична редукция Неселективната каталитична редукция (НСКР) превръща CO, NOX и ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Емисии от транспорт – измерване и прогрес в ограничаването им - част II

... двигатели се използват окислителни катализатори или се прилага селективна каталитична редукция с уреа. Уловителите и абсорберите служат за контрол на ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Екома ЕООД разработва и прилага ефективни решения за управление на пестициди

... пестициди. Химичните методи включват: изгаряне; реакционна деструкция; каталитично окисление; каталитична редукция и др. Физични методи са: механодеструкция; абсорбционна деструкция; електродеструкция ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Нискоемисионни горелки

... и с немалко разходи, както и методът на селективна каталитична редукция. Широко използвани са и методите, с които се цели ... ... още

https://energy-review.bg

Резултати от търсене на: каталитична редукция

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top