Резултати от търсене на: замърсяване на въздуха

Съвременни достижения при механичните системи и компоненти

... риск от замърсяване на продукцията. Санитарният дизайн на електрическите актуатори за ХВП предотвратява натрупването на замърсявания и ... по-висока степен на сигурност на системата, се използват специални системи за изсушаване на въздуха в комбинация с ... ... още

https://engineering-review.bg

Водещи тенденции при технологичното оборудване за ХВП

... в ХВП, като запазва качеството на храните, осигурявайки им защита от замърсяване и различни вредни химически и ... и напитки имат системите за филтриране на въздуха, които отговарят за ограничаване на замърсителите. С цел ефикасна прогнозна поддръжка ... ... още

https://engineering-review.bg

Машини от серията NETSTAL ELION на KraussMaffei в борбата срещу COVID-19

... . Това означава, че всяко замърсяване на пространството за монтаж на матрицата може да бъде ефективно предотвратено ... Патентованият накрайник на дюзата за шприцване значително намалява изпускането на частици материал във въздуха по време на прочистване, ... ... още

https://engineering-review.bg

Industry 4.0 технологии за чисти стаи

... мониторинг и управление на параметрите на средата – температура, влажност, чистота на въздуха и т. н. Благодарение на безпроблемното им функциониране ... могли да се считат и за потенциален източник на замърсяване. Макар умното облекло за чисти стаи все ... ... още

https://engineering-review.bg

Шприцване на пластмаси в чисти помещения

... се осигури съответната степен на чистота на въздуха и да се поддържа строго предписаното количество на праховите частици в граници, ... помещения, тъй като не бива да се допуска замърсяване на пластмасовия материал с абразивни частици. Тръбните системи е ... ... още

https://engineering-review.bg

Шумозаглушители за ОВК инсталации

... от вентилаторите се генерира с обемното изместване на въздуха при въртенето на перките им. Самите лопатки имат своя ... шума, генериран в самите въздуховоди. Източници на потенциално шумово замърсяване, което се контролира с цилиндрични заглушители, ... ... още

https://tech-dom.com

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

... се прави компромис с ефективността на пречистване на въздуха. За биоразградими, разтворими във ... на риска от замърсяване на съоръжението. Основното приложение на спиралните топлообменници е за подгряване на получените в резултат на пречистването на ... ... още

https://engineering-review.bg

Интегриране на ВЕИ в зарядна инфраструктура за електромобили

... , се наблюдава ежедневно превишаване на допустимите норми за качеството на въздуха. Към основните антропогенни източници на замърсяване на въздуха спадат изгарянето на изкопаеми горива при производството ... ... още

https://energy-review.bg

Приложение на роботи в ядрени централи

... за оценяване на степента на замърсяване и радиоактивност в работната зона, обеззаразяване на компоненти преди демонтаж и на контейнери за ... , пробиващ и сондиращ робот, робот за пречистване на въздуха и няколко робота за демонтажни дейности. Друг пример ... ... още

https://energy-review.bg

Комплектни разпределителни устройства за средно напрежение

... по-голяма от тази на въздуха при атмосферно налягане. Това означава, че при напълване на корпуса на прекъсвач с елегаз ... се използва в среда с тежко атмосферно замърсяване или образуване на конденз, което е обичайно за железопътните приложения ... ... още

https://engineering-review.bg

Резултати от търсене на: замърсяване на въздуха

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top