Резултати от търсене на: замърсяване на атмосферния въздух

Продажбите на електромобили нарастват въпреки кризата с COVID-19

... са фактор от критично значение за постигането на екологичните цели за намаляване на локалното замърсяване на атмосферния въздух и справяне с климатичните промени. През ... ... още

https://energy-review.bg

Филтриране на хидравлични течности – част 2

... ултрафини филтърни елементи независимо от работния цикъл на машината. Въздушните филтри предотвратяват замърсяване от атмосферния въздух, навлизащ в хидравличната верига. Това са ... ... още

https://engineering-review.bg

Интегриране на ВЕИ в зарядна инфраструктура за електромобили

... чрез предприемането на различни мерки, свързани с влагането на значителни ресурси. Постигането на дългосрочната цел за по-добро качество на атмосферния въздух ще изисква ... ... още

https://energy-review.bg

община Кнежа, Илийчо Лачовски: Проектите ни в областта на енергийната ефективност допринасят за ограничаване на замърсяването на въздуха

... към намаляване на потреблението на горива и енергия, понижаване на бюджетните разходи за енергия, ограничаване на замърсяването на околната среда и на вредните емисии ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Газоочистване в индустрията

... за достатъчно дълъг период от време. Източниците на замърсяване могат да бъдат както естествени, така и ... редуциране на нивата на въглероден диоксид в атмосферния въздух е по-ефективното използване на енергия, както и намаляване на изгарянето на ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Община Костенец планира изграждането на депо за производствени отпадъци

... което се намаляват количествата на генерираните и изпускани в атмосферния въздух вредни емисии на парникови газове. “Проектите ... чието изпълнение намалява риска от замърсяване на въздуха и почвите от възникването на пожари. Други успешно осъществени ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Предстои актуализация на програмите за КАВ в няколко общини

... към местните условия мерки за подобряване на КАВ. Програмите ще адресират основните източници на замърсяване на атмосферния въздух на територията на съответната община. “Оперативна програма “Околна ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Управление на емисии при производството на енергия от биомаса

... поне да редуцират риска от замърсяване. Степента на пречистване се определя от размера на горивната инсталация, местонахождението й ... се измества от атмосферния въздух към водите. Едно решение на този проблем е използването на разтвор на амониева сол ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Мажещи вещества за направляващи на металорежещи машини с ЦПУ

... на маслото Повишената температура в зоната на триене, активното действие на атмосферния кислород и каталитичното действие на металните повърхнини на направляващите способстват за усилване на ... намаляване на опасността от замърсяване на околната среда ... ... още

https://engineering-review.bg

Приеха нови ограничения за атмосферните замърсители

... от атмосферното замърсяване. Очаква се с изпълнението на директивата броят случаи на преждевременна смърт, дължаща се на замърсен въздух, да ... последните 3 години, а въпросът с качеството на атмосферния въздух придобива все по-голямо значение. Може би ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Резултати от търсене на: замърсяване на атмосферния въздух

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top