Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

... или съоръжение. Друга алтернатива е събирането на дъждовна вода и използването й за непитейни цели. Промишлените ... осмоза. Повечето компоненти на системите за събиране на дъждовна вода изискват ежегодни инспекции (поддръжка на помпите, почистване ... ... още

https://engineering-review.bg

Икономии на вода в търговски сгради

... "черна" в англоговорящите страни). Т. нар. "сива вода" е вода, която се използва в миялни машини, вани, душове, мивки ... цели в търговските сгради са системите за събиране на дъждовна вода. Намаляване на налягането В редица многоетажни търговски сгради ... ... още

https://tech-dom.com

Проектиране на водопроводни системи за многоетажни сгради

... . Това се явява особен проблем, когато битовата гореща вода се рециркулира от централна система за захранване. Хидропневматични резервоари ... система може да се използва още за събиране на дъждовна вода или като връзка при сграда с конвенционална и ... ... още

https://tech-dom.com

Технологични тенденции в областта на пречистването на води

... индустриални дейности и непрекъснато намаляващите запаси от прясна вода. Конвенционалните процеси вече са се доказали по отношение ... търговски цели може да бъде осигурена от рециклирана вода и събирана дъждовна вода. За целта обаче, за да бъдат тези ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Политика за устойчиво развитие и екологични проекти в пивоварна Загорка

... Tube"", интегрирана система за събиране и оползотворяване на дъждовна вода за битови нужди. Успешно реализирани и бъдещи проекти През ... се, фокусираме се и върху отговорното използване на вода и енергия, прилагането на най-добрите практики в нашия ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Специфики при избора на тръби

... , и се използват за битови канализации, канализации за дъждовна вода и водостоци. Бетоновите напорни тръбопроводи, които попадат в ... така, топлинното им съединяване означава нулева загуба на вода, което е много важно с оглед покачването цените на ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Управление на емисии от съхранение

... покрив да се остави дадено количество дъждовна вода, чието изпарение ще допринесе за ... потъване на покрива поради събирането на дъждовна вода по време на бури. Освен това ... , особено ако се използва солена вода. Уплътнения и предпазни клапани Бордовите ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Пречистване на инфилтрат от депа за отпадъци

... депо. Получава се основно в резултат на проникването на дъждовна вода в тялото на депото, но и от съдържащата се ... осмоза Технологията на обратната осмоза цели екстракцията на чиста вода от водния разтвор на органични и неорганични замърсители, ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Материали за резервоари за съхранение на вода

... на резервоарите. Общо взето, полиетиленовите резервоари за вода могат да бъдат поправени лесно с подходящото оборудване. ... допълнителна метална конструкция. Пластмасовите резервоари за съхранение на дъждовна вода са с вместимост от 250 л до 44 ... ... още

https://tech-dom.com

Пестене на вода в обществени сгради

... в райони, където дъждовете преобладават, улавянето на дъждовна вода в количества, достатъчни за задоволяване на потребността от ... възвръщаемост на инвестицията. Инсталациите за събиране на дъждовна вода са необходимост при наличие на напоителни системи ... ... още

https://tech-dom.com

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top