Резултати от търсене на: биологично третиране

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

... пречистване - Класификатор за пясък с водна промивка Биологично пречистване - Въздуходувки - Аерационни дифузори и готови ... от пясъчни филтри - Системи за UV обеззаразяване Третиране на твърди отпадъци - Въздушни компресори за оптични сепаратори ... ... още

https://engineering-review.bg

Икономии на вода в търговски сгради

... водни потоци включва комбинация от отделяне на твърдите вещества, биологично третиране и ултравиолетова дезинфекция. Подобна практика изисква просто отделяне на ... ... още

https://tech-dom.com

Биогаз от суроватка

... варианта за третиране на суроватка: • Концентриране и използване на концентрата за фураж • Анаеробно биологично разграждане с ... ЕнвироХеми предлага специално разработените анаеробни реактори за третиране на суроватка тип Biomar® AWR. Тези технологични ... ... още

https://engineering-review.bg

Маслени сепаратори за производствени отпадъчни води

... третиране, което в повечето случаи включва втори етап на водно-маслена сепарация и някаква форма на усъвършенствано (обикновено биологично ... в последващите етапи на третиране. За осигуряване на ефективно и екологосъобразно третиране с минимална намеса ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП

... йонообмен, изпарение, кристализация, изсушаване и ензимно третиране. През последните няколко десетилетия биомасата представлява съществен ... маса се достига изискваната температура и протича биологично разграждане. След това полученият компост се ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Индустриални водни филтри

... или баластна флокулация. При този метод на третиране филтрирането може да се осъществи чрез конвенционални филтри ... Често се прилага и за предварително третиране на повърхностни, морски и биологично пречистени води преди инсталациите за обратна осмоза ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Производство на гориво от отпадъци (RDF)

... отпадъци. Основната функция на подсистемата за предварително третиране е приемането на твърдите отпадъци директно от сметосъбиращото ... горима фракция от ТБО са два – механо-биологично третиране и процес на суха стабилизация. При първата технология ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Пречистване на отпадъчни газове в скрубери

... с активна утайка, например от пречиствателни станции за биологично третиране на отпадъчни води. В зависимост от състава на ... на отработения въздух и отвеждането му за последващо третиране. Биоскруберите намират успешно приложение в химическата и ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

... и технологии, включително физично, химично и биологично третиране, в зависимост от количеството замърсители в потока ... Отпадъчните води от текстилното производство подлежат на биологично третиране. Текстилните отпадъци съдържат също и значителни ... ... още

https://engineering-review.bg

Община Търговище с проекти за третиране на строителни, едрогабаритни и опасни отпадъци

... за строеж за изграждане на още две площадки за третиране и оползотворяване на строителни отпадъци и площадка за събиране ... 000 кв. м. Отпадъчните води се пречистват механично и биологично, след което пречистените води се заустват в р. Врана ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Резултати от търсене на: биологично третиране

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top