Резултати от търсене на: анаеробни технологии

Управление на отпадъци от рафинерии

... в резервоари, които могат да бъдат аеробни или анаеробни. Утайки от нефтопродукти В рафинериите се образуват редица ... , хидрокрекинг и хидротретиране са налични множество добре установени технологии за регенерация и извличане на металите. При Ni/ ... ... още

https://energy-review.bg

Пречистване на отпадъчни води от фармацевтичната индустрия

... на токсични или бионеразградими вещества и др. Анаеробни технологии Предимствата на анаеробното третиране пред аеробните процеси ... замърсителите. Усъвършенстваните окислителни процеси включват широка гама технологии, повечето от които се основават на ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

... води с БПК/ХПК 3000 mg/l се прилагат анаеробни технологии. Третичното пречистване в този подотрасъл включва мембранна сепарация и ... ... още

https://engineering-review.bg

Управление на отпадъчни води от рудодобива

... водите, което обуславя необходимостта от прилагането на различни технологии за пречистването на тези потоци преди изпускането им в ... слой могат да бъдат конструирани като аеробни или анаеробни системи. След биологичното третиране на водите в тези ... ... още

https://engineering-review.bg

Оборудване за води в хранително-вкусовата промишленост

... организми вследствие на остатъчните количества хлор. Двете основни технологии за обеззаразяване на отпадъчни води без използването на ... процеси са три вида –аеробни, използващи разтворен кислород, анаеробни, за които не е необходим кислород, и анокси, ... ... още

https://engineering-review.bg

Повторна употреба на вода в индустрията

... влажни зони, както и по-високотехнологични съоръжения като анаеробни реактори с възходящ поток, озонатори, филтри с активен ... и необходимостта от свободна площ. Прилагането на някои технологии за пречистване, като мембранната филтрация и третирането с ... ... още

https://engineering-review.bg

Пречистване на инфилтрат от депа за отпадъци

... престой първоначалните процеси на разлагане отстъпват място на анаеробни процеси. Отначало анаеробно се разлагат само късоверижни мастни ... изпусната в река или езеро. Разработени са редица технологии за третирането на инфилтрат от депа, много от ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

СПБ, Ивана Радомирова: Инвестициите в сектора надвишават 300 млн. лева за последните 5 години

... популяризираме съвременната бирена култура. Какви са най-новите технологии в производството на пиво? Кои най-актуални ... последните години най-големите компании в сектора изградиха анаеробни стъпала за биологично разграждане на органичния отпадък от ... ... още

https://engineering-review.bg

Очистване на води в целулозно-хартиената промишленост

... включването на отпадъчните води в оборотен цикъл. Мембранните технологии, като микрофилтрация, ултрафилтрация и нанофилтрация, са най ... висока аеробна устойчивост могат да бъдат постигнати в анаеробни условия (напр. деметилацията на венлафаксин и ... ... още

https://engineering-review.bg

Механично-биологично третиране на отпадъци за производство на RDF гориво

... извършва в системи, базирани на естествената функция на анаеробни микроорганизми, в които в отсъствие на кислород се ... на МБТ Обработката на биоразградими отпадъци чрез различни технологии за механично-биологично третиране спомага за намаляването на ... ... още

https://energy-review.bg

Резултати от търсене на: анаеробни технологии

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top