МРР, пресцентър: Изпълнението на предвидените действия ще допринесе за развитието на отрасъла

Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България за периода 2014-2023 г. е разработена в съответствие с изискванията на Закона за водите. В нея е направен подробен анализ на актуалното състояние на ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 2014-2023 г.

... & Инфраструктура с мнения на други страни, заинтересовани от документа. МРР, пресцентър: Изпълнението на предвидените действия ще допринесе за развитието ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

БАВ, инж. Иван Иванов: Усилията трябва да се насочат към по-добро регулиране на сектора

... води еднозначно напред. Като естествен лидер в случая изглежда МРР, но то на практика не отговаря за всички политики ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Министерство на регионалното развитие: В резултат от изпълнението на проекта очакваме да бъдат обновени около 200 сгради

... заявление е превеждане на гаранционна сума по сметка на МРР в БНБ в размер на 500 лв. за всеки ... подадено заявление се сключва споразумение за финансова помощ между МРР и сдружението на собствениците, което съдържа конкретни ангажименти за ... ... още

https://tech-dom.com

Соларни микроинвертори

... . Освен това, микроинверторите осигуряват работата на своя панел в МРР независимо от температурата му, което не е възможно в ... ... още

https://energy-review.bg

Влияние на инверторите върху производителността на PV системите

... възможна производителност на фотоволтаичния панел. Освен че проследява МРР и преобразува постоянния ток (DC) в променлив (АС ... , стринговите инвертори предоставят трета опция, която позволява МРР на всеки стринг да се проследява индивидуално. Това ... ... още

https://energy-review.bg

Видове инвертори за фотоволтаични системи

... са еднакво осветени и алгоритъмът в инвертора осигурява тяхната МРР на базата на осреднената интензивност на светлината. Резултатът е ... ... още

https://energy-review.bg

Оптимизиране на ефективността на фотоволтаични системи

... засенчване се обуславят 2 точки на МРР. При коя от двете точки се достига МРР, зависи от засенчването през различните ... ... още

https://energy-review.bg

Анделко Патрчевич, Key Account Manager Eastern Europe Photovoltaics Diehl AKO

... по себе си, обаче, не е достатъчна. Нашият клас МРР тракери RAC-MPP поддържат високата производителност на системата дори ... 13 kW до 22 kW са оборудвани с 3 МРР тракера. С клас на защита IP66, инверторите са подходящи ... ... още

https://energy-review.bg

Машиностроителният сектор у нас

... най-голям обем на отделен материал за единица време (MRR). Продължаващите проучвания за нови решения, увеличаващи продуктивността и впечатляващите ... ... още

https://engineering-review.bg

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top