118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталации

118 общини от 26 Регионални сдружения за управление на отпадъците (РСУО) са бенефициенти по процедурата за изграждане на инсталации за компостиране и предварително третиране, съобщиха за ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Европейска схема за екомаркировка

Eкомаркировката е доброволна инициатива за сертифициране на екологичните показатели на продукти и услуги. За присъждането на сертификат, тези продукти и услуги следва да отговорят на специфични ... още

ecology-and-infrastructure.bg

ВиК секторът получава 60 млн. лв. за подпомагане на регионалното инвестиционно планиране

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и министърът на регионалното развитие и благоустройство Лиляна Павлова подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ по проект “Подпомагане ... още

ecology-and-infrastructure.bg

ДПРАО и ФОЗС организираха кръгла маса за управлението на радиоактивни отпадъци от АЕЦ

Кръгла маса, посветена на управлението на радиоактивни отпадъци (РАО), генерирани от АЕЦ, се състоя на 16 февруари т. г. в Козлодуй. Организатори на събитието бяха Държавно ... още

ecology-and-infrastructure.bg

МОСВ финансира проекти на Националния доверителен екофонд за енергийна ефективност

Министерството на околната среда и водите ще предостави 15 млн. лв. на Националния доверителен екофонд за изпълнение на проекти за подобряване на енергийната ефективност на общински ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Ново регионално депо бе открито в Плевен

Новата регионална система за управление на отпадъците в Плевен бе открита официално на 6 ноември м. г. от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Herz: Качественото оборудване - основно изискване при изграждането на депа за битови отпадъци

Според информация на МОСВ към 19 август 2015 г. общият размер на договорените ... ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Експерти от МОСВ ще участват в IV европейска конференция по въпросите за водите

Експерти от Министерството на околната среда и водите ще вземат участие в Европейската конференция по въпросите за водите, съобщиха от Министерството. Престижният форум ще се проведе ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Експерти от МОСВ ще участват в IV европейска конференция по въпросите за водите

Експерти от Министерството на околната среда и водите ще вземат участие в Европейската конференция по въпросите за водите, съобщиха от Министерството. Престижният форум ще се проведе ... още

ecology-and-infrastructure.bg

МОСВ, Александър Иванов: Търсят се екологични и икономически целесъобразни алтернативни решения за оползотворяване на утайки

... в отдел "Управление на битови и строителни отпадъци" в МОСВ очертава прогнозните екологични и икономически ползи от изпълнението на ... ... още

ecology-and-infrastructure.bg

ПУДООС одобри за финансиране 6 проекта за управление на водите

Четете ОНЛАЙН списание ТД Инсталации – списанието за сградни инсталации и оборудване: новина ПУДООС одобри за финансиране 6 проекта за управление на водите ... още

tech-dom.com

АЯР се включи в учение за реагиране при ядрена авария

Списание Енерджи Ревю: АЯР се включи в учение за реагиране при ядрена авария ... още

energy-review.bg

София с реконструкции по ВиК мрежа, финансирани от ОПОС и МОСВ

... с реконструкции по ВиК мрежа, финансирани от ОПОС и МОСВ ... още

tech-dom.com

Разработват информационна система за следене на нивата на води в Бургас

Четете ОНЛАЙН списание ТД Инсталации – списанието за сградни инсталации и оборудване: новина Разработват информационна система за следене на нивата на води в Бургас ... още

tech-dom.com

CCS-България представи новости от HORIBA и MRU

Списание Енерджи Ревю: CCS-България представи новости от HORIBA и MRU ... още

energy-review.bg

Управление на водните ресурси в страната

СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Управление на водните ресурси в страната ... още

engineering-review.bg

Интервю с Ивелина Василева, заместник-министър на околната среда и водите

СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Интервю с Ивелина Василева, заместник-министър на околната среда и водите ... още

engineering-review.bg

Интегрирани водни проекти

СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Интегрирани водни проекти ... още

engineering-review.bg

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top