Намерено в статии: 43

Управление на емисии при производството на цимент

Управление на емисии при производството на цимент

... азотни оксиди (NOx) и други азотни съединения, серен диоксид (SO2) и серни съединения, прах, летливи органични съединения (ЛОС), ... капацитет за киселинни съединения като HCI, HF и SO2. Емисионните характеристики на пещите зависят до голяма степен ...
 

Управление на емисии при производството на енергия от биомаса

Управление на емисии при производството на енергия от биомаса

... отстраняване на филтърния кек. За абсорбция на HCl/HF/SO2 след изгаряне на биомаса се използват предимно калциев хидроксид ...
 

Мониторинг на емисии в инсталации за изгаряне на отпадъци

Мониторинг на емисии в инсталации за изгаряне на отпадъци

... съединения, при изгарянето им в емисиите се отделя основно SO2. При подходящи реакционни условия може да се образува и ... да бъде отстранен в мокри скубери, ако присъства и SO2. Образувалият се тогава Hg2Cl2 може да се разпадне до ...
 

Bosnia`s Ugljevik power plant initiates a project for cleaner production

Bosnia`s Ugljevik power plant initiates a project for cleaner production

... desulphurisation equipment that will help reduce the emission of SO2 from its current level of around 16,000 milligramme ...
 

Методи за пречистване на отпадъчни газове от азотни оксиди

Методи за пречистване на отпадъчни газове от азотни оксиди

... . Долната допустима температурна граница в потоци със съдържание на SO2 над 300 мг/Нм3 е около 315 °C. Оптималното ...
 

Зелени покриви

Зелени покриви

... да поема редица атмосферни замърсители – фини прахови частици, NOx, SO2 и O3. Това е от особено значение за градове ...
 

Емисии от транспорт – измерване и прогрес в ограничаването им – част I

Емисии от транспорт – измерване и прогрес в ограничаването им – част I

... на: някои кисели замърсители като NH3 и SO2 (въпреки че концентрацията на SO2 се ограничава индиректно чрез законодателството за качество ...
 

Производство на енергия от животински субстрати

Производство на енергия от животински субстрати

... гориво, могат значително да намалят емисиите на серен диоксид (SO2 - замърсител на въздуха, който се освобождава при горенето на ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top