Намерено в статии: 46

Интегриране на ВЕИ в зарядна инфраструктура за електромобили

Интегриране на ВЕИ в зарядна инфраструктура за електромобили

... предимства са това, че не отделят CO2, азотни оксиди (NOx) и други замърсители и че не са източник на ...
 

Kosovo`s government and ContourGlobal are looking for potential EPC vendors for a power plant project

Kosovo`s government and ContourGlobal are looking for potential EPC vendors for a power plant project

... dust will be reduced by 93%, while SOx and NOx will be reduced by 85% and 93% respectively, with ...
 

Weishaupt, инж. Георги Колев: Следваме тенденцията към все по-качествени и енергийно ефективни продукти

Weishaupt, инж. Георги Колев: Следваме тенденцията към все по-качествени и енергийно ефективни продукти

... и ниски емисии на азотни оксиди (NOx)? Постоянното покачване на цените на горивата ... на годишна база. По отношение на NOx, предлагаме различни серии в зависимост от ... продиктувано от налагането на високи изисквания за NOx-емисиите в Китай през 2017 г. ...
 

Енергийна ефективност на горивни инсталации

Енергийна ефективност на горивни инсталации

... на което се увеличава образуването на азотни оксиди (NOx) и съответно рискът от превишаване на емисионните норми. ... емисиите и фокусът върху енергийната ефективност. Образуването на NOx е функция на температурата, концентрацията на кислород и ...
 

Управление на емисии при производството на цимент

Управление на емисии при производството на цимент

... да бъдат управлявани съгласно европейското законодателство, са: азотни оксиди (NOx) и други азотни съединения, серен диоксид (SO2) и ... и вторични техники за редуциране на емисиите на NOx като селективна некаталитична или каталитична редукция. Емисии на ...
 

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия

... , генерирано при производството или употребата на енергия (например CO2, NOx, Sox, пепел и др.), мерките за предотвратяване на замърсяването ...
 

Нискоемисионни горелки Weishaupt за NOx < 30 mg/kWh с обхват на мощност до 23 MW - съвместими с най-строгите екологични изисквания

Нискоемисионни горелки Weishaupt за NOx < 30 mg/kWh с обхват на мощност до 23 MW - съвместими с най-строгите екологични изисквания

... на пламъка. Всичко това води до намаляване на NOx емисиите. От решаващо значение при рециркулацията на димните ... цел стабилни работни характеристики и еднакво ниски стойности на NOx. Резултатът от измерването автоматично постъпва като корекция в ...
 

Съвременни технологични тенденции при горелките

Съвременни технологични тенденции при горелките

... за нагряване на въздуха. Емисионните ограничения за NOX при високотемпературните горелки са по-строги, но ... други технологии, позволяващи постигането на свръхниски емисии на NOX с минимум рециркулация. Безпламъчно окисление Безпламъчното горене ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на NOx Намерено в справочници: 1

Коген Инженеринг

... очистване на газове от прах; Инсталации за очистване на NOx; Сероочистващи инсталации; Сушилни за сушене на утайки, дървесен чипс ... още

energyinfo.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top