Намерено в статии: 49

Лъчистото газово отопление е най-ефективната технология за индустрията

Лъчистото газово отопление е най-ефективната технология за индустрията

... /kWh се отделят по-малко от 24 mg/kWh NOx в атмосферата, с което допринасят за опазване на околната ...
 

Измервателна техника при енергиен одит

Измервателна техника при енергиен одит

... . Те обхващат измерване на концентрацията на CO2, CO, SOx, NOx, димно съдържание и температура. Обикновено тези измервания се извършват ...
 

Metallurgy in Albania

Metallurgy in Albania

... gases like CO2 and SO2 and less CO and NOx. After the 90’s the production of copper has ...
 

Интегриране на ВЕИ в зарядна инфраструктура за електромобили

Интегриране на ВЕИ в зарядна инфраструктура за електромобили

... предимства са това, че не отделят CO2, азотни оксиди (NOx) и други замърсители и че не са източник на ...
 

Kosovo`s government and ContourGlobal are looking for potential EPC vendors for a power plant project

Kosovo`s government and ContourGlobal are looking for potential EPC vendors for a power plant project

... dust will be reduced by 93%, while SOx and NOx will be reduced by 85% and 93% respectively, with ...
 

Weishaupt, инж. Георги Колев: Следваме тенденцията към все по-качествени и енергийно ефективни продукти

Weishaupt, инж. Георги Колев: Следваме тенденцията към все по-качествени и енергийно ефективни продукти

... и ниски емисии на азотни оксиди (NOx)? Постоянното покачване на цените на горивата ... на годишна база. По отношение на NOx, предлагаме различни серии в зависимост от ... продиктувано от налагането на високи изисквания за NOx-емисиите в Китай през 2017 г. ...
 

Енергийна ефективност на горивни инсталации

Енергийна ефективност на горивни инсталации

... на което се увеличава образуването на азотни оксиди (NOx) и съответно рискът от превишаване на емисионните норми. ... емисиите и фокусът върху енергийната ефективност. Образуването на NOx е функция на температурата, концентрацията на кислород и ...
 

Управление на емисии при производството на цимент

Управление на емисии при производството на цимент

... да бъдат управлявани съгласно европейското законодателство, са: азотни оксиди (NOx) и други азотни съединения, серен диоксид (SO2) и ... и вторични техники за редуциране на емисиите на NOx като селективна некаталитична или каталитична редукция. Емисии на ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на NOx Намерено в справочници: 1

Коген Инженеринг

... очистване на газове от прах; Инсталации за очистване на NOx; Сероочистващи инсталации; Сушилни за сушене на утайки, дървесен чипс ... още

energyinfo.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top