Резултати от търсене на: NDIR анализатори

Намерено в статии: 8

Siemens: Емисионен мониторинг на NOx, SO2, CО и O2 в изходящи димни газове

... това изсушеният газ може да бъде измерен от специализирани анализатори. Едно от предимствата на технологията на ""студено извличане"" ... , SO2 и CO се определят от недиспергиращ инфрачервен (NDIR) анализатор (ULTRAMAT 23). За по-ниски гранични стойности ...
 

Апаратура за инфрачервена спектроскопия

Апаратура за инфрачервена спектроскопия

... инфрачервената спектроскопия с трансформация на Фурие (FTIR). NDIR анализатори Едни от най-широко разпространените оптични прибори са ... се на този принцип, са разработени различни видове NDIR анализатори. Освен за въглероден окис, методът се използва ...
 

Емисионен мониторинг на NOx, SO2, CО и O2 в изходящи димни газове

Емисионен мониторинг на NOx, SO2, CО и O2 в изходящи димни газове

... това изсушеният газ може да бъде измерен от специализирани анализатори. Едно от предимствата на технологията на ""студено извличане"" ... , SO2 и CO се определят от недиспергиращ инфрачервен (NDIR) анализатор (ULTRAMAT 23). За по-ниски гранични стойности ...
 

Измерване и мониторинг на въглеродни окиси

... се използват предимно недиспергиращият инфрачервен спектрометричен метод (NDIR) или NDIR анализаторите и инфрачервените анализатори с трансформация на Фурие (FTIR). Стандартен метод ...
 

Измерване на азотни окиси

... Използвайки този принцип, са разработени различни видове NDIR и NDUV анализатори. Приложими са в случаите, при които спектърът ... газовата смес. В практиката се използват различни видове NDIR анализатори. Сред основните им предимства са дългият им ...
 

Газоанализатори за серни окиси

Газоанализатори за серни окиси

... конструктивното им изпълнение. Недисперсионна инфрачервена спектроскопия (NDIR) Недисперсионната инфрачервена техника за измерване концентрацията ... . Конструкция на NDIR спектроскопите Всички газови анализатори, работещи на основата на NDIR метода, се ...
 

Методи за измерване на азотни окиси

Методи за измерване на азотни окиси

... газовата смес. В практиката се използват различни видове NDIR анализатори. Сред основните им предимства са дългият им ... на сензорите. Детектори, базирани на NDIR метода От познатите видове NDIR анализатори за измерване концентрацията на азотни окиси ...
 

Методи за измерване на въглеродни окиси

Методи за измерване на въглеродни окиси

... на основата на недиспергиращ инфрачервен спектрометричен метод (NDIR) и инфрачервените анализатори с трансформация на Фурие (FTIR) Недиспергиращ инфра-червен спектрометричен ...
 

Резултати от търсене на NDIR анализатори Намерено в реклами: 0


Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top