Намерено в статии: 3

Апаратура за инфрачервена спектроскопия

Апаратура за инфрачервена спектроскопия

Aзотните и въглеродните окиси са сред основните замърсители на атмосферния въздух. Азотните окиси (NO и NO2) се отделят в процеса на окисляване на азота във въздуха или в процеса на изгаряне на горивата при висока температура. Основният източник на ...
 

Методи за измерване на азотни окиси

Методи за измерване на азотни окиси

Мониторингът на емисиите от азотни окиси е задължителен за големите индустриални обекти Азотните окиси (NO и NO 2) са сред основните замърсители на атмосферния въздух. Отделят се в процеса на окисляване на азота във въздуха или в процеса на изгаряне ...
 

Методи за измерване на въглеродни окиси

Методи за измерване на въглеродни окиси

Законова база , видове измервателни методи и принципи в работата им Глобалното затопляне и разрушаването на озоновия слой са сред най-сериозните последствия от човешката дейност. Основен източник на вредни веществата, водещи до нарушаването на ...
 

Апаратура за инфрачервена спектроскопия

Апаратура за инфрачервена спектроскопия

Aзотните и въглеродните окиси са сред основните замърсители на атмосферния въздух. Азотните окиси (NO и NO2) се отделят в процеса на окисляване на азота във въздуха или в процеса на изгаряне на горивата при висока температура. Основният източник на ...
 

Методи за измерване на азотни окиси

Методи за измерване на азотни окиси

Мониторингът на емисиите от азотни окиси е задължителен за големите индустриални обекти Азотните окиси (NO и NO 2) са сред основните замърсители на атмосферния въздух. Отделят се в процеса на окисляване на азота във въздуха или в процеса на изгаряне ...
 

Методи за измерване на въглеродни окиси

Методи за измерване на въглеродни окиси

Законова база , видове измервателни методи и принципи в работата им Глобалното затопляне и разрушаването на озоновия слой са сред най-сериозните последствия от човешката дейност. Основен източник на вредни веществата, водещи до нарушаването на ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top