Намерено в статии: 13

Фирма T.E.A.M и Agilent Technologies винаги разполагат с правилния анализатор за мониторинг на най-ценния ни ресурс - чистата вода

Не може да се отрече, че България разполага с един изключително ценен ресурс - чиста вода, при това в изобилие. Той бързо би могъл да бъде загубен поради замърсяване от човешка дейност, немарливо отношение и некачествено пречистване. Това налага ...
 

TEAM: Agilent Technologies и LCTech - от пробоподготовката до крайният резултат

TEAM: Agilent Technologies и LCTech - от пробоподготовката до крайният резултат

Следенето на замърсителите във водите е от ключово значение, както за околната среда, така и за здравето на човека. Според Директива 2008/105/EC за стандарти за качество на околната среда, и поправките в Директива 2013/39/EU, нужни са нови механизми ...
 

Т.Е.А.М.: Agilent Technologies въвежда редица иновативни решения при системите за газова хроматография

Т.Е.А.М.: Agilent Technologies въвежда редица иновативни решения при системите за газова хроматография

Опазването на околната среда е все по-актуална тема, а Европейският съюз налага строг контрол върху полулетливите, летливите органични съединения и пестицидите, които представляват сериозна опасност. Количествата и разпространението на тези вещества ...
 

Продукти и специализирани услуги за газова хроматография

За да поставим конкретика в информацията за технологията, предлагаме на вниманието ви представени от изявени специалисти в бранша технически новости и актуални продукти за извършването на газхроматографски изследвания: Кем Аналитикал Сървисис: ...
 

Т.Е.А.М.: Agilent Technologies предлага широка гама от аналитична апаратура за мляко и млечни продукти

Т.Е.А.М.: Agilent Technologies предлага широка гама от аналитична апаратура за мляко и млечни продукти

Т.Е.А.М. ООД, като официален представител на Agilent Technologies за България, предлага широка гама от аналитични апарати, които могат да намерят приложение в млекопреработвателната индустрия. Предлагаме и изключително богат набор от колони за течна ...
 

Оборудване за млекопреработвателната промишленост

В настоящия брой на списанието на българската индустрия - Инженеринг ревю, ви представяме някои от най-изявените компании на пазара, предлагащи решения с приложение в млекопреработвателната промишленост. В своите коментари те разказват за водещите ...
 

Т.Е.А.М.: Течните хроматографи на Agilent Technologies определят лесно киселините и захарите на виното

Т.Е.А.М.: Течните хроматографи на Agilent Technologies определят лесно киселините и захарите на виното

Т.Е.А.М. ООД, като официален представител на Agilent Technologies за територията на България, предлага широка гама от аналитични апарати като UV-Vis спектрофотометри, газови, течни хроматографи и други, които могат да намерят приложение във ...
 

Продукти и доставчици за винопроизводството

В продължение на темата, посветена на производството на вино у нас, която стартирахме в миналия брой на Инженеринг ревю - списанието на българската индустрия, ви представяме водещи производители и доставчици на решения за сектора, които разказват за ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2022 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top