Резултати от търсене на: химично третиране

Намерено в статии: 36

Възстановяване на фосфор от третирането на отпадъчни води

Възстановяване на фосфор от третирането на отпадъчни води

... този подход е, че включва добавянето на етап на третиране, което позволява лесната интеграция на процеса в съществуващи ... зависят от прилаганите пречиствателни процеси. Ако се прилага химично отстраняване на фосфора, трябва да се имат предвид високите ...
 

Филтър преси за утайки от ПСОВ

Филтър преси за утайки от ПСОВ

... ако входящият материал съответства на прилаганите процеси по третиране. Преди оползотворяване на утайките, използването им за ... преси Тези обезводняващи машини прилагат механичен натиск към химично кондиционирани утайки, разположени между две ленти, ...
 

Тенденции в управлението на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци

Тенденции в управлението на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци

... и периоди на полуразпад. Радиоактивните отпадъци изискват безопасно третиране и обезвреждане. Допустимите подходи за обезвреждане зависят ... че впоследствие да могат да бъдат кондиционирани до химично издръжлива и устойчива на топлина и радиация твърда ...
 

Системи за нулеви отпадъчни води в индустрията

Системи за нулеви отпадъчни води в индустрията

... . Затова често е необходимо предварително третиране на обработваната вода, включващо химично омекотяване, регулиране на pH и ... на парникови газове. Някои методи за предварително третиране, например ацидификация, последвана от дегазификация, водят ...
 

Оборудване за води в хранително-вкусовата промишленост

Оборудване за води в хранително-вкусовата промишленост

... продуктите. Използваните методи за крайна дезинфекция включват химично, термично, радиационно и ултразвуково третиране или разрушаване на клетките на микроорганизмите. Охлаждаща ...
 

ЕС публикува нови стандарти за третирането на отпадъци

ЕС публикува нови стандарти за третирането на отпадъци

... води, които приемат предимно потоци от инсталации за третиране на отпадъци. В допълнение, заключенията включват емисионни ... НДНТ-СЕН са определени за общ органичен въглерод, химично потребен кислород (ХПК), общо суспендирани вещества, въглеводороден ...
 

Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

... флокулация, химическа коагулация), вторични (аеробно и анаеробно третиране, аерирани лагуни, процес на активната утайка, биофилтриране ... методи и технологии, включително физично, химично и биологично третиране, в зависимост от количеството замърсители в ...
 

Рекултивация на депа

Рекултивация на депа

... в приемно водно тяло. Процесът може да включва физично/химично предварително третиране, например флокулация, коагулация, филтрация, обратна осмоза, утаяване и ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top