Резултати от търсене на: химично третиране

Намерено в статии: 38

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

... използвани за крайно обеззаразяване, включват химично, термично, радиационно и ултразвуково третиране. Охлаждащата вода, която не влиза ... и дезинфекция и стерилизация. След първично третиране отпадъчните води от млекопреработвателната индустрия с БПК ...
 

Дюзи за почистване на резервоари и оборудване

Дюзи за почистване на резервоари и оборудване

... основи или други разтворители, които да изискват третиране. В резултат количеството използвани материали, генерираните отпадъци ... частици в течността; експлоатация в химично агресивни среди; разпръскване на химично агресивни вещества; използване на ...
 

Възстановяване на фосфор от третирането на отпадъчни води

Възстановяване на фосфор от третирането на отпадъчни води

... този подход е, че включва добавянето на етап на третиране, което позволява лесната интеграция на процеса в съществуващи ... зависят от прилаганите пречиствателни процеси. Ако се прилага химично отстраняване на фосфора, трябва да се имат предвид високите ...
 

Филтър преси за утайки от ПСОВ

Филтър преси за утайки от ПСОВ

... ако входящият материал съответства на прилаганите процеси по третиране. Преди оползотворяване на утайките, използването им за ... преси Тези обезводняващи машини прилагат механичен натиск към химично кондиционирани утайки, разположени между две ленти, ...
 

Тенденции в управлението на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци

Тенденции в управлението на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци

... и периоди на полуразпад. Радиоактивните отпадъци изискват безопасно третиране и обезвреждане. Допустимите подходи за обезвреждане зависят ... че впоследствие да могат да бъдат кондиционирани до химично издръжлива и устойчива на топлина и радиация твърда ...
 

Системи за нулеви отпадъчни води в индустрията

Системи за нулеви отпадъчни води в индустрията

... . Затова често е необходимо предварително третиране на обработваната вода, включващо химично омекотяване, регулиране на pH и ... на парникови газове. Някои методи за предварително третиране, например ацидификация, последвана от дегазификация, водят ...
 

Оборудване за води в хранително-вкусовата промишленост

Оборудване за води в хранително-вкусовата промишленост

... продуктите. Използваните методи за крайна дезинфекция включват химично, термично, радиационно и ултразвуково третиране или разрушаване на клетките на микроорганизмите. Охлаждаща ...
 

ЕС публикува нови стандарти за третирането на отпадъци

ЕС публикува нови стандарти за третирането на отпадъци

... води, които приемат предимно потоци от инсталации за третиране на отпадъци. В допълнение, заключенията включват емисионни ... НДНТ-СЕН са определени за общ органичен въглерод, химично потребен кислород (ХПК), общо суспендирани вещества, въглеводороден ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top