Резултати от търсене на: химично пречистване

Намерено в статии: 44

Управление на отпадъци от рафинерии

Управление на отпадъци от рафинерии

... се генерират от процеса на хидротретиране за пречистване и подобряване на характеристиките на различни петролни продукти ... . Стабилизирането представлява третиране с цел получаване на химично стабилни отпадъци, които няма да отделят замърсители ...
 

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

... Методите, използвани за крайно обеззаразяване, включват химично, термично, радиационно и ултразвуково третиране. Охлаждащата ... филтри, биореактори, анаеробни филтри) и третично пречистване (биологична нитрификация/денитрификация, отстраняване на фосфор, ...
 

Приложение на роботи в ядрени централи

Приложение на роботи в ядрени централи

... дейности трябва да бъдат извършени под вода или включват химично агресивни течности или прах. Роботи могат да се ... робот за видеоинспекция, пробиващ и сондиращ робот, робот за пречистване на въздуха и няколко робота за демонтажни дейности. Друг ...
 

Филтър преси за утайки от ПСОВ

Филтър преси за утайки от ПСОВ

... към последващите процеси на оползотворяване на утайките от пречистване на отпадъчни води. Оптимални резултати могат да ... преси Тези обезводняващи машини прилагат механичен натиск към химично кондиционирани утайки, разположени между две ленти, ...
 

Системи за нулеви отпадъчни води в индустрията

Системи за нулеви отпадъчни води в индустрията

... строгите нормативни изисквания, увеличаващите се разходи за пречистване на отпадъчни води и повишаващата се стойност на ... на обработваната вода, включващо химично омекотяване, регулиране на pH и йонообменно пречистване. Тези методи изискват използване ...
 

Оборудване за води в хранително-вкусовата промишленост

Оборудване за води в хранително-вкусовата промишленост

... продуктите. Използваните методи за крайна дезинфекция включват химично, термично, радиационно и ултразвуково третиране или ... за неутрализация, утаяване и флотация. Вторичното пречистване е насочено главно към отстраняване на биоразградимите органични ...
 

Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

... от методи и технологии, включително физично, химично и биологично третиране, в зависимост от количеството ... мембранно третиране (микрофилтрация, нанофилтрация и обратна осмоза), пречистване с адсорбенти (силициев диоксид, глини, гранулиран активен ...
 

Рекултивация на депа

Рекултивация на депа

... газов дренаж, система за събиране, отвеждане и пречистване на инфилтрата и изравнителен слой пръст. За отвеждане ... приемно водно тяло. Процесът може да включва физично/химично предварително третиране, например флокулация, коагулация, филтрация, обратна ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top