Резултати от търсене на: хидротехнически съоръжения

Намерено в статии: 7

Корекция на речни корита

Корекция на речни корита

... може да се наложи изграждането на хидротехнически структури, например брегоукрепващи съоръжения и преливници. Понякога като крайна защитна ... дълбочина на канала особено в близост до шлюзови съоръжения. От изключително значение е дейностите по поддръжка ...
 

ХЕРЦ-България, Ерол Халил: Качеството е определящо при избора на професионална техника

ХЕРЦ-България, Ерол Халил: Качеството е определящо при избора на професионална техника

... приложение на полимерите: хидроизолации, съдостроене, подови настилки, тръбопроводни инсталации, хидротехнически съоръжения, реклама, авторемонт, платнища. В базата в Тирол, Австрия се ...
 

Дейности по продължаване срока на експлоатация на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй

Дейности по продължаване срока на експлоатация на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй

... . блокове 1 и 2 са обявени за съоръжения за управление на РАО и са предоставени на ... на основните системи, строителни конструкции, комплексно обследване, обхващащо хидротехнически съоръжения и определяне на основните (критични) компоненти, подлежащи на ...
 

Управление на водните ресурси в страната

Управление на водните ресурси в страната

... дружества мерки за безопасност на по-малките хидротехнически съоръжения. Министерството на регионалното развитие и благоустройство ( ... на потенциално опасните язовири, микроязовири и хидротехнически обекти на територията на страната. Със задачата ...
 

Управление на водните ресурси в страната

Управление на водните ресурси в страната

... двете дружества мерки за безопасност на по-малките хидротехнически съоръжения. МРРБ е натоварено със задачата да направи ... проверка на потенциално опасните язовири, микроязовири и хидротехнически обекти на територията на страната. Със задачата ...
 

Предпоставки и възможности за изграждане на нови ядрени мощности в АЕЦ Козлодуй

Предпоставки и възможности за изграждане на нови ядрени мощности в АЕЦ Козлодуй

... разходи включват разходите за земя, сгради, машини, съоръжения и оборудване, други дълготрайни материални активи, дълготрайни ... 2 088 359 хил. лева, която включва: хидротехнически съоръжения, открита разпределителна уредба (ОРУ), земя и сграден ...
 

Помпено-акумулиращи водноелектрически централи

Помпено-акумулиращи водноелектрически централи

... технико-икономическа обосновка. При надземните ПАВЕЦ най-често всички съоръжения (горен изравнител, напорен тръбопровод, машинна сграда и ... и №4 влизат в експлоатация през август 1999 г. Хидротехнически параметри n Напор: генератор - 690 м; помпа - ...
 

Корекция на речни корита

Корекция на речни корита

... може да се наложи изграждането на хидротехнически структури, например брегоукрепващи съоръжения и преливници. Понякога като крайна защитна ... дълбочина на канала особено в близост до шлюзови съоръжения. От изключително значение е дейностите по поддръжка ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на хидротехнически съоръжения Намерено в справочници: 2

Енергопроект АД

... за обработка и складиране на радиоактивни отпадъци; • Язовири и хидротехнически съоръжения, водноелектрически централи, помпено-акумулиращи централи, малки ВЕЦ и водоснабдителни ... още

energyinfo.bg

Бюро за Развитие Техника ЕООД

... управление на водни и парни турбини, хидравлични системи за хидротехнически съоръжения, цилиндри с корозоустойчиви покрития, неръждаеми цилиндри, хидравлични компоненти за ... още

energyinfo.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top