Резултати от търсене на: хидротехнически съоръжения

Намерено в статии: 7

Корекция на речни корита

Корекция на речни корита

Някои реки са предразположени към внезапни наводнения, което налага планирането на интервенции за смекчаване на последиците от тях, въпреки че не може да се предвиди точно момент, в който би настъпило подобно природно бедствие. В останалите случаи ...
 

ХЕРЦ-България, Ерол Халил: Качеството е определящо при избора на професионална техника

ХЕРЦ-България, Ерол Халил: Качеството е определящо при избора на професионална техника

Ерол Халил, управител на ХЕРЦ-България ООД, пред сп. Екология & Инфраструктура През тази година ХЕРЦ чества 50-годишен юбилей. Кои са ключовите моменти в развитието на компанията и каква е структурата й в момента? Предисторията започва през 1936 г ...
 

Дейности по продължаване срока на експлоатация на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй

Дейности по продължаване срока на експлоатация на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй

В България към момента са изградени 6 ядрени мощности на площадката на АЕЦ Козлодуй. С решение на МС от 20 декември 2008 г. блокове 1 и 2 са обявени за съоръжения за управление на РАО и са предоставени на Държавно предприятие РАО (ДП РАО). От 26 ...
 

Управление на водните ресурси в страната

Управление на водните ресурси в страната

Управлението на водите в България се осъществява на национално и басейново ниво. Със закона за водите и в съответствие с Директива 2000/60/ЕС, у нас са определени четири района за басейново управление: Дунавски, Черноморски, Източнобеломорски и ...
 

Управление на водните ресурси в страната

Управление на водните ресурси в страната

Нормативна рамка, отговорни институции, оценка на водните ресурси, състояние на хидротехническите съоръжения, дейности по превенция на риска В съвременна Европа ефективното управление на водните ресурси се регламентира с различни директиви на ...
 

Предпоставки и възможности за изграждане на нови ядрени мощности в АЕЦ Козлодуй

Предпоставки и възможности за изграждане на нови ядрени мощности в АЕЦ Козлодуй

Докладът на инж. Йордан Йорданов, изпълнителен директор на АЕЦ Козлодуй в периода 2000/2001 г., е представен в рамките на тазгодишното издание на международната конференция, организирана от БУЛАТОМ (2-4 юни т. г.). По време на строителството на 5 ...
 

Помпено-акумулиращи водноелектрически централи

Помпено-акумулиращи водноелектрически централи

Помпено-акумулиращите водноелектрически централи (ПАВЕЦ) са вид водноелектрически централи, които освен че използват енергията на водната маса за произвеждане на електричество, разполагат и с възможност да изпомпват вода от по-ниско разположен ...
 

Корекция на речни корита

Корекция на речни корита

Някои реки са предразположени към внезапни наводнения, което налага планирането на интервенции за смекчаване на последиците от тях, въпреки че не може да се предвиди точно момент, в който би настъпило подобно природно бедствие. В останалите случаи ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на хидротехнически съоръжения Намерено в справочници: 2

Енергопроект АД

“ЕНЕРГОПРОЕКТ” АД е пионер в развитието на модерната енергетика в България. Фирмата има значителен принос за осъществяване на най-големите енергийни проекти, както в страната, така и в чужбина. Тя изпълнява проектантски и консултантски услути в ... още

energyinfo.bg

Бюро за Развитие Техника ЕООД

Продажби на индустриални продукти и комплексни решения в областта на автоматизацията: * ХИДРАВЛИКА: Аксиално-бутални помпи и мотори. Зъбни помпи с вътрешно и външно зацепване. Радиално-бутални, пластинкови, комбинирани помпи. Радиално-бутални мотори ... още

energyinfo.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top