Резултати от търсене на: флуидизиран слой

Намерено в статии: 17

Системи за технологична топлина в индустрията

Системи за технологична топлина в индустрията

... в широк диапазон от горивни системи, включително с флуидизиран слой и решетка. Примери за оборудване за технологично подгряване, ... прекурсор за образуването на озон в приземния атмосферен слой. Обогатяването на горивния въздух с кислород е друга ...
 

Мерки за енергийна ефективност при производството на цимент

Мерки за енергийна ефективност при производството на цимент

... да не е същата както при системите с флуидизиран със сгъстен въздух слой. Енергийните нужди на гравитачните хомогенизатори варират между ...
 

Пречистване на отпадъчни води от фармацевтичната индустрия

Пречистване на отпадъчни води от фармацевтичната индустрия

... различни конфигурации, включително биомембранни реактори, реактори с разбъркване, с флуидизиран слой и др. Окислителни процеси Когато отпадъчните води са с ...
 

Управление на отпадъчни води от рудодобива

Управление на отпадъчни води от рудодобива

... сулфати, нитрати, фосфати и арсен. Реактори с флуидизиран слой В тези реактори замърсените руднични води преминават през ... в който се развиват микроорганизми. Реакторите с флуидизиран слой могат да бъдат конструирани като аеробни или анаеробни ...
 

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП

... пиролизни реактори са с неподвижен, подвижен, флуидизиран или циркулиращ слой. Сред изискванията за подлаганите на пиролиза отпадъци ... бъдат разделени и на такива с подвижен, флуидизиран или летящ слой. Процесът на газификация силно зависи от ...
 

Управление на отпадъци от целулозно-хартиената промишленост

Управление на отпадъци от целулозно-хартиената промишленост

... може да не е енергийно ефективен. Съоръженията с флуидизиран слой осигуряват успешно окисление на такива утайки и получаване ... хартиената индустрия наподобяват компактираната глина, използвана за запечатващ слой на депа. В случай че се предвижда такова ...
 

Производство на гориво от отпадъци (RDF)

Производство на гориво от отпадъци (RDF)

... за термично оползотворяване, например пиролизни реактори или съоръжения с флуидизиран слой. Относителното постоянство на свойствата и по-високото качество на ...
 

Технологии за сушене на утайки от ПСОВ

Технологии за сушене на утайки от ПСОВ

... сушилни, ротационни или барабанни сушилни, сушилни с флуидизиран слой. Работният принцип на този тип сушилни обикновено се ... Обезводнената утайка се изпомпва директно в сушилнята с флуидизиран слой без предварително смесване, раздробява се механично и ...
 

Резултати от търсене на флуидизиран слой Намерено в реклами: 0


Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top