Намерено в статии: 33

Енергийна ефективност в минната индустрия

Енергийна ефективност в минната индустрия

... на частиците, което допринася и за по-ефективна флотация, се използват различни пресевни и филтриращи съоръжения. Друга ... чрез прилагане на по-усъвършенствани технологии за пенна флотация и прецизно управление на процесните параметри. Смесването и ...
 

ЕКОН-91 ООД повиши ресурсната си ефективност по проект с финансиране по ОПИК

ЕКОН-91 ООД повиши ресурсната си ефективност по проект с финансиране по ОПИК

... Системата за пречистване на отпадъчната промишлена вода е чрез флотация и е до степен за повторна употреба в производствения ... третиране на замърсени отпадъчни води, аналогичен с процеса на флотация. Прилагането на метода се счита за целесъобразно при ...
 

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

... от преработката на риба се третират чрез утаяване, центрофугиране, флотация и др. Ако след първично пречистване водите не са ...
 

Управление на отпадъчни води от рудодобива

Управление на отпадъчни води от рудодобива

... състоят от наскоро смлени минерали (например от процес на флотация); буферният капацитет на отпадъчния поток е значително по-висок ...
 

Оборудване за води в хранително-вкусовата промишленост

Оборудване за води в хранително-вкусовата промишленост

... на потока и натоварването, съоръжения за неутрализация, утаяване и флотация. Вторичното пречистване е насочено главно към отстраняване на биоразградимите ...
 

Индустриални водни филтри

Индустриални водни филтри

... чрез използване на различни технологии като конвенционална седиментация, утаяване, флотация с разтворен въздух или баластна флокулация. При този метод ...
 

Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Коагулация и флокулация на отпадъчни води

... на производствените отпадъчни води. Те включват коагулация и флокулация, флотация, сорбция, йонообмен, екстракция, изпарение, кристализация, електролиза, мембранни процеси (електродиализа ...
 

Технологични тенденции в областта на пречистването на води

Технологични тенденции в областта на пречистването на води

... разделя суспендираните частици на два етапа – с естествена флотация (ако плътността им е по-ниска от тази на ... което отблъсква частиците от повърхността на мембраната. При пенната флотация отпадъчните води се третират с газ (обикновено въздух) за ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top