Намерено в статии: 19

Управление на отпадъци от рафинерии

Управление на отпадъци от рафинерии

... на третиране. Физичната обработка включва използването на филтри, филтър преси, центрофуги, хидроциклони и изсушители. Филтрирането е процес ... полезна добавка при обработката на нефтени утайки във филтър преси може да се използва утайка от калциев ...
 

Шприцване на пластмаси в чисти помещения

Шприцване на пластмаси в чисти помещения

... чиста среда над матрицата. Този модул използва предварителен филтър с йонизация на въздуха и високоефективни филтри за твърди ... в чисти помещения се предпочитат изцяло електрически или хибридни преси за леене под налягане, оборудвани със сервосистеми с ...
 

Филтър преси за утайки от ПСОВ

Филтър преси за утайки от ПСОВ

... . Понастоящем в повечето пречиствателни станции се използват филтър преси, като отделената водна фракция преминава през утаителни ... кек се притиска към еластични мембрани. Лентови филтър преси Тези обезводняващи машини прилагат механичен натиск към ...
 

Проведе се семинар "Опитът задължава – 26 години Евротех"

Проведе се семинар "Опитът задължава – 26 години Евротех"

... иновативната оптична измервателна система RehoScan, допълваща лентовите преси и уплътнители, която следи реалния вискозитет на ... Специално внимание бе обърнато и на интелигентните филтър-преси Andritz, намиращи приложение в минно-добивната, химическата ...
 

Разнообразни решения за почистване с вода под високо налягане от  Аква Джет 2011

Разнообразни решения за почистване с вода под високо налягане от Аква Джет 2011

... пречиствателни станции. За почистването на камерни или мембранни филтър преси се предлагат помпи, които могат да бъдат изработени ... на налягането, дюзи и манометри. Приложението на филтърните преси е предимно в комуналния сектор при отводняване на ...
 

Техники за минимизиране на отпадъците в индустрията

Техники за минимизиране на отпадъците в индустрията

... , обратна осмоза, изсушаване, компактиране и обработка с филтър преси. Освен ако материалът не може да бъде рециклиран, ... материал за рециклиране или повторна употреба. Например филтър пресите или изсушителите могат да повишат концентрацията ...
 

Пречистване на отпадъчни води от стъкларската и керамична промишленост

Пречистване на отпадъчни води от стъкларската и керамична промишленост

... . Видовете съоръжения, използвани в керамичната индустрия, са дълбочинни филтри, филтър преси и ротационни вакуум филтри. Химическото утаяване пък e процес ...
 

Рециклиране на излезли от употреба автомобили

Рециклиране на излезли от употреба автомобили

... на разходите за транспортиране на скрапа. Някои модели преси разполагат с големи електромагнити за повдигане и преместване ... В цеховете за рециклиране акумулаторите биват натрошавани, а филтър отделя вредната оловно-киселинна паста. Парчетата олово и ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на филтър преси Намерено в справочници: 1

Евротех

... дистрибутор на европейски производители на съоръжения за пречиствателни станции: филтър-преси, центрофуги, изсушители, решетки, полимерни станции, помпи: центробежни, вакуумни, ексцентър ... още

btcatalogue.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top