Намерено в статии: 6

Технологии за термично оползотворяване на утайки от ПСОВ

Технологии за термично оползотворяване на утайки от ПСОВ

... формирането на твърд остатък от процесите на обезводняване във филтърпреси и утаяване. По този начин замърсителят се сепарира от ...
 

Обезводняване на утайки от отпадни води

... посредством използването на различни видове вакуумфилтри, филтърпреси и ситоволентови преси. Динамичното обезводняване на ... вакуумфилтри и филтър преси. Вакуумфилтри и филтърпреси Вакуумфилтрите са обезводнителни устройства с непрекъснато действие ...
 

Пречиствателни станции за битови отпадни води

... , а при по-големи пречиствателни станции обикновено се използват филтърпреси, центрофуги или вакуумфилтри. При използване на схема с биобасейни ...
 

Пречиствателни станции за битови отпадни води

... -големи пречиствателни станции за обезводняване на утайките се използват филтърпреси, центруфуги или вакуумфилтри. Когато се използва схема с биобасейни ...
 

Пречистване на отпадни води

Пречистване на отпадни води

... напорната филтрация, осъществявани с помощта на различни видове вакуумфилтри, филтърпреси и ситоволентови преси. Динамичните методи за обезводняване се прилагат ...
 

Схеми на разположение на ПСБОВ

... -големи пречиствателни станции за обезводняване на утайките се използват филтърпреси, центруфуги или вакуумфилтри. Когато се използва схема с биобасейни ...
 

Технологии за термично оползотворяване на утайки от ПСОВ

Технологии за термично оползотворяване на утайки от ПСОВ

... формирането на твърд остатък от процесите на обезводняване във филтърпреси и утаяване. По този начин замърсителят се сепарира от ...
 

Обезводняване на утайки от отпадни води

... посредством използването на различни видове вакуумфилтри, филтърпреси и ситоволентови преси. Динамичното обезводняване на ... вакуумфилтри и филтър преси. Вакуумфилтри и филтърпреси Вакуумфилтрите са обезводнителни устройства с непрекъснато действие ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top