Резултати от търсене на: физично пречистване

Намерено в статии: 10

Новости при металорежещите инструменти

Новости при металорежещите инструменти

... инструменти включват химическо отлагане на пари (CVD) и физично отлагане на пари (PVD). Понастоящем индексируемите карбидни ... , ориентирани към нуклеиране на частиците, техники за пречистване, намаляване и елиминиране на микропукнатините и капчиците в ...
 

Приложение на роботи в ядрени централи

Приложение на роботи в ядрени централи

... . За целта са разработени различни техники за физично охарактеризиране при извеждане от експлоатация, например стандартна фотография ... видеоинспекция, пробиващ и сондиращ робот, робот за пречистване на въздуха и няколко робота за демонтажни дейности. ...
 

Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

... използва комбинация от методи и технологии, включително физично, химично и биологично третиране, в зависимост ... мембранно третиране (микрофилтрация, нанофилтрация и обратна осмоза), пречистване с адсорбенти (силициев диоксид, глини, гранулиран активен ...
 

Техники за минимизиране на отпадъците в индустрията

Техники за минимизиране на отпадъците в индустрията

... за контрол на замърсяването се основават на преработка и пречистване, за които са необходими персонал, енергия, суровини ... техники за намаляване на обема на отпадъците посредством физично третиране. При тези технологии обикновено се извършва ...
 

Технологични тенденции в областта на пречистването на води

Технологични тенденции в областта на пречистването на води

... осъществяването й обаче са необходими усъвършенствани технологии за пречистване, чрез които да се отстранят потенциално вредните ... Биологични методи Биологичните методи се използват за пречистване на битови и производствени води чрез превръщането ...
 

Рекултивация на депа

Рекултивация на депа

... от глина, газов дренаж, система за събиране, отвеждане и пречистване на инфилтрата и изравнителен слой пръст. За отвеждане на ... на пречистване, за да може остатъчният поток да бъде изпуснат в приемно водно тяло. Процесът може да включва физично/химично ...
 

Пречистване на отпадъчни води от стъкларската и керамична промишленост

Пречистване на отпадъчни води от стъкларската и керамична промишленост

... биологичното третиране би било най-ефективният метод за пречистване в производствени условия. Необходимо е обаче пречиствателните съоръжения ... да се третира с комбинация от химично и физично пречистване. Оловото от оловния сулфат може да бъде отделено ...
 

Пречистване на инфилтрат от депа за отпадъци

Пречистване на инфилтрат от депа за отпадъци

... концентрата. Обратната осмоза е най-добрият метод за физично разделяне. За разлика от нормалното филтриране, при ... нитрификация). Нитрификацията е широко използван биологичен процес за пречистване на битови и производствени отпадъчни води, въпреки че ...
 

Резултати от търсене на физично пречистване Намерено в реклами: 0


Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top