Резултати от търсене на: утайки от ПСОВ

Намерено в статии: 14

Технологии за сушене на утайки от ПСОВ

Технологии за сушене на утайки от ПСОВ

Намаляването на влагосъдържанието на утайките от пречистване на води е най-голямото предизвикателство при третирането ... на тези отпадъци. Материалът представя най-ефективните от гледна точка на екологосъобразност и ...
 

Технологии за термично оползотворяване на утайки от ПСОВ

Технологии за термично оползотворяване на утайки от ПСОВ

... пречистване на отпадъчни води е формирането на твърд остатък от процесите на обезводняване във филтърпреси и утаяване. По този ...
 

МОСВ, Александър Иванов: Търсят се екологични и икономически целесъобразни алтернативни решения за оползотворяване на утайки

... отпадъци" в МОСВ очертава прогнозните екологични и икономически ползи от изпълнението на Националния стратегически план за управление на
 

БГ Еко Проджект: Българските биоинсталации

БГ Еко Проджект: Българските биоинсталации

Под общото наименование ""БГ Еко Проджект"" са обединени различни по своята дейност фирми с основна цел разработване и изпълнение на проекти по оползотворяване на органични отпадъци
 

Пестене на енергия в ПСОВ

... между 30 и 80% от общо потребяваната в ПСОВ електроенергия. Кондиционирането и обезводняването на утайки също изискват използването на ... Периодичното изпускане на богати на амоняк потоци от обезводняването на утайки в басейна за аерация също може да ...
 

Производство на енергия от твърди отпадъци

... изделия, органични материали със сравнително по-висока влажност (утайки от ПСОВ, хранителни отпадъци, растителни отпадъци) и др. ... биомаса, хранителни отпадъци, оборска тор и утайки от пречистване на битови отпадъчни води в локални инсталации ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top