Резултати от търсене на: управление отпадъци

Намерено в статии: 337

Ecomondo Digital Edition 2020 събра над 21 000 посетители в дигитално изложбено пространство

Ecomondo Digital Edition 2020 събра над 21 000 посетители в дигитално изложбено пространство

... на технологии за рециклиране на пластмаса и строителни отпадъци до увеличаване с до 30% на защитените територии ... с Европа и Средиземноморския регион. Новата визия за управление на сгради и инфраструктурни обекти, ориентирана към интелигентната ...
 

Стартира проект за разработване на 100% рециклируеми ветрогенераторни лопатки

Стартира проект за разработване на 100% рециклируеми ветрогенераторни лопатки

... елементи, и Suez, специализирана в интелигентното и устойчиво управление на ресурсите. В рамките на ZEBRA LM Wind Power ... с цел да се намалят енергоконсумацията и генерирането на отпадъци. Впоследствие ще бъдат проучени методи за рециклиране на ...
 

ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД внедри хибридни технологии за повишаване на ресурсната си ефективност с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД внедри хибридни технологии за повишаване на ресурсната си ефективност с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

... количеството използвани суровини и по-ефективно управление на отпадъците. Това е постигнато с ... страна дорпинесе за намаляване на генериране на отпадъци при производство. -------------------------------------------------------------- "Този документ е ...
 

Ефективно използване на ресурсите в ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД чрез внедряване на производствени иновации

Ефективно използване на ресурсите в ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД чрез внедряване на производствени иновации

... се състои от три блока за управление на цилиндрите, като всички извършвани движения ... и заедно с това намали генерирането на отпадъци при производство. ------------------------------------------------------------------------- "Този документ е ...
 

Как се отразява пандемията върху сектор Отпадъци в Европа?

Как се отразява пандемията върху сектор Отпадъци в Европа?

... също, че е необходима и координирана стратегия за управление на замърсяването, тъй като силно намаление на нивата ... методи. При работата с такива отпадъци и изменянето на съществуващите практики по управление на отпадъци следва са се има предвид ...
 

Публикуваха нов глобален стандарт за управление на хвостохранилища

Публикуваха нов глобален стандарт за управление на хвостохранилища

... ; проектиране, експлоатация и мониторинг на хвостохранилища; управление и надзор; реагиране при аварии и дългосрочно ... комплексния и мултидисциплинарен характер на еколгосъобразното управление на хвостови отпадъци. Призовавам компаниите от минния сектор ...
 

Водещи тенденции при технологичното оборудване за ХВП

Водещи тенденции при технологичното оборудване за ХВП

... сегмент е стремежът към редуциране на хранителните отпадъци чрез по-ефективни технологии за съхранение. За ... Складовият мениджмънт пък преминава от компютърно-базирано управление посредством конвенционални оперативни системи за настолни конфигурации ...
 

МЕТАЛИК БИСИПИ АД внедри пилотно за България технологично решение

МЕТАЛИК БИСИПИ АД внедри пилотно за България технологично решение

... използваните суровини и намаляване на част от образуваните отпадъци в съществуващото производство на стоманени отливки. Закупени ... положителен ефект върху опазването на ОС, чрез ефективно управление на отпадъците, намаляване на ОХВ, намаляване на ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на управление отпадъци Намерено в справочници: 11

Старт Инженеринг

... основано през 1990г, като наследник на бившето „Пусково-наладъчно управление” към държавното предприятие ДСО "МОНТАЖИ", запазвайки при това натрупаните ... още

btcatalogue.bg

Да Транс

Управление на опасни отпадъци. Медицински отпадъци, биологични отпадъци, промишлени опасни отпадъци, химични отпадъци. още

btcatalogue.bg

Джиосайкъл България

Управление на отпадъци. още

btcatalogue.bg

Балбок Инженеринг

... предоставя комплексни услуги по управление на отпадъци и опазване на околната среда - консултации, управление на проекти, обучение, събиране ... и третиране на отпадъци (в т. ч. ... още

btcatalogue.bg

Екотех Инженеринг ЕООД

... екологични проекти, свързани с преработката на различни металургични отпадъци. Фирмата е специализирана в разработване и изпълнение на ... информация по ЗЗКИ. Екотех Инженеринг притежава система за управление на качеството ISO 2008, с регистрационен № А- ... още

energyinfo.bg

Реко Инженеринг

... услуги, които предлагаме включват: Изготвяне и оценка на оферти; Управление и супервизия на проекти. “РЕКО инженеринг” ЕООД извършва цялостно ... питейни води. Пречиствателни станции за отпадъчни води. Депа за отпадъци. Сепариране на ... още

btcatalogue.bg

Риск Инженеринг АД

... ресурс на енергийни обекти; Управление на енергийни и инфраструктурни проекти; Управление на радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво. ... ВЕИ. Разработване на информационни системи свързани с управление на конфигурацията на сложни обекти. още

energyinfo.bg

ЕНЕРГОСЕРВИЗ АД

... ядрената автоматика, безопасност, радиационна защита, управление на проекти, поддръжка на системи за контрол и ... радиоактивно замърсяване на помещения, персонал, инструменти, облекло, отпадъци и други * Системи за радиационен мониторинг *Системи ... още

energyinfo.bg


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top