Резултати от търсене на: управление на водите

Намерено в статии: 174

Big data във водния сектор

Big data във водния сектор

... с различна продължителност. По данни на Международната асоциация по водите (IWA) водната индустрия в Обединеното ... осигурени в съответната част на денонощието, което позволява постигането на оптимално ефективно управление на мрежата. От индивидуална ...
 

Ecomondo Digital Edition 2020 събра над 21 000 посетители в дигитално изложбено пространство

Ecomondo Digital Edition 2020 събра над 21 000 посетители в дигитално изложбено пространство

... системно приобщаващо възстановяване на производството на Италия, нейните градове, природното наследство, почвата, водите и акваториите за ... и Средиземноморския регион. Новата визия за управление на сгради и инфраструктурни обекти, ориентирана към ...
 

Управление на отпадъци от рафинерии

Управление на отпадъци от рафинерии

... емисиите в атмосферата и водите. След като се идентифицират необходимите практики за осигуряване на съответствие със законодателните ... , с помощта на които да се разработи система за управление на отпадъци, отговаряща напълно на целите на компанията. В ...
 

Develiot, Мирослав Гечев: Даваме на клиентите си възможността да използват силата на данните

Develiot, Мирослав Гечев: Даваме на клиентите си възможността да използват силата на данните

... се говори колко е важно да обърнем внимание на екологията, въздуха и водите. Днес съществената разлика е, че вече усещаме ... да сте сред глобалните IoT лидери в областта на решенията за управление на качеството на въздуха и водата. Какво според Вас е ...
 

ИКЕМ, Илия Левков: България вече е в челните редици по развитие на електрическата мобилност

ИКЕМ, Илия Левков: България вече е в челните редици по развитие на електрическата мобилност

... както и чужди такива. Но истинска платформа за управление на зарядната инфраструктура с различни възможности за планиране, ... доверителен екофонд (НДЕФ) към Министерство на околната среда и водите. Частичното съфинансиране може да бъде първоначалната ...
 

Разграждане на полиетилен с активен биоорганичен продукт с животински произход

Разграждане на полиетилен с активен биоорганичен продукт с животински произход

... в обсега на стратегията на ЕС за намаляване въздействието на тези изделия върху околната среда, водите и здравето на човека ... чрез насърчаване на прехода към ...
 

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

... По-голямата част от водите се отделят от предварителното третиране на детайлите чрез обезмасляване, фосфатиране, ... дезинфекция на водите, за да се предотврати развитието на микроорганизми и замърсяването на тръбопроводите. Подходящи приложения на тези ...
 

Съвременни АЦП и ЦАП

Съвременни АЦП и ЦАП

... ключови стабилизатори, управление на електродвигатели и като блокове на автомобилната електроника, например системите за управление на акумулаторите на електромобили. ... принцип задаване на RIN чрез тока на аналоговите входове (в случая 2 nA) и техния ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на управление на водите Намерено в справочници: 3

ЕнвироХеми България

... след обработката им, производството на биогаз като продукт от пречистването на водите, добив на компоненти от водата и рециклирането ... и системи за автоматично управление и контрол, монтаж, пуск в експлоатация, обучение на персонала и при нужда ... още

btcatalogue.bg

Старт Инженеринг

... е основано през 1990г, като наследник на бившето „Пусково-наладъчно управление” към държавното предприятие ДСО "МОНТАЖИ", запазвайки ... производствени комплекси с модерно машинно оборудване за производство на ел. табла, MCC (мотор контрол центрове), ... още

btcatalogue.bg

Веолия Енерджи Сълюшънс България

... , свързани с оптимизиране на енергийни разходи, третиране на води, управление и оползотворяване на отпадни продукти. Групата ... и разработването и изграждането на технически инсталации в сферата на енергетиката и водите (котли, охладителни центрове ... още

btcatalogue.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top